29.01.2018 Esmaspäev

Eesti Taastuvenergia Koja hinnangul piiravad regulatsioonid taastuvenergia sektori arengut

Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) hinnangul piiravad nii ebaselged riiklikud regulatsioonid kui ka huvigruppide vastuseis Eesti taastuvenergia sektori arengut.

2017. aastal suurenes taastuvelektri osakaal kogutarbimisest 14 protsenti aasta varasemaga võrreldes, kuid uusi taastuvenergia elektritootmisvõimsuseid lisandus kaks korda vähem kui aasta varem ja investeeringud kahanesid 46,4 miljonile eurole. Taastuvenergia sektoritest suurima potentsiaaliga tuuleenergia sektor on aga riigipoolsete toetuspiirangute ja vastuseisu tõttu seisakus, teatas koda.

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on taastuvenergia osakaalu kasv elektrienergia lõpptarbimisest positiivne, kuid sektoris valitsev ebakindlus riikliku regulatsiooni osas ja huvigruppide vastuseis uutele tuulepargi arendustele pärsib investeeringuid.

"Valitseb suur ebaselgus taastuvenergia sektorit reguleeriva raamistiku osas, mis pidurdab ettevõtjate investeerimisvalmidust uutesse projektidesse. Eesti taastuvenergia sektor ootab endiselt stabiilset seadusandlikku keskkonda, mille keskmes on elektrituruseaduse muudatused. Liikumine vähempakkumiste põhisele toetusskeemile on küll tervitatav, ent riik ei soovi pakkuda arendajatele mingisugustki selgust, kui palju ja millisel moel vähempakkumised aset hakkavad leidma," ütles ta.

"Taastuvenergial on Eestis väga suur potentsiaal, ent selle realiseerimiseks tuleks taastuvenergia kasutuselevõtmist lihtsustada ning paika panna sektori arengut toetav raamistik," lisas Tammist.

2017. aastal võrguga liitunud ning tööd alustanud uutest taastuvenergia tootmisvõimsustest suurim oli Osula Energia koostootmisjaam elektrivõimsusega 10 megavatti. Lõppenud aastal liitus võrguga ka Horizon paberitööstuse hakkepuidul töötav 4,4-megavatise nimivõimsusega koostootmisjaam.

Lisaks installeeriti mullu päikeseelektrijaamu koguvõimsusega 7,3 megavatti ning tuuleenergia võimsust lisandus 1,4 megavatti. Kokku lisandus läinud aastal taastuvenergia võimsust 23,2 megavatti, mida on ligi kaks korda vähem kui 2016. aastal. Uute taastuvenergial põhinevate elektrijaamade rajamisse investeeriti mullu 46,4 miljonit eurot.

Võrguga liitunud uusi päikeseelektri mikrotootjaid oli mullu 220 koguvõimsusega 2,4 megavatti.  Mikrotootjate ehk kuni 15-kilovatise võimsusega tootmisüksuste hulgas on samas ka neid, mis töötavad autonoomselt ehk võrku ühendamata. Autonoomseid liitujaid oli 2017. aastal hinnanguliselt 25 koguvõimsusega 125 kilovatti. Võrguga liitunud mikrotootjate koguarv 2017. aasta lõpu seisuga on 1036, vastava koguvõimsusega 9,2 megavatti.

2017. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat võrku kokku 1620 gigavatt-tundi, mis on aastatagusega võrreldes 14 protsenti rohkem ning moodustab 16,8 protsenti elektrienergia kogutarbimisest. 875 gigavatt-tundi ehk üle poole taastuvatel allikatel põhinevast elektrienergiast toodeti biomassist ning jäätmetest. Tuuleenergiat toodeti möödunud aastal Eestis kokku 669 gigavatt-tundi ja tuuleenergia osakaal möödunud aastal 41,3 protsenti taastuvelektri kogutoodangust.

Hüdro- ning päikeseelektrijaamades ja biogaasi koostootmisjaamades toodetud elekter moodustas kokku väikseima osa taastuvelektri kogutoodangust. Uusi hüdroelektrijaamu viimastel aastatel rajatud ei ole ning nende tootlikkus oleneb suuresti jõgede veerohkusest. Möödunud aastal  toodeti kokku 29 gigavatt-tundi hüdroelektrit. Biogaasil töötavad koostootmisjaamad tootsid aga mullu võrku 42 gigavatt-tundi elektrienergiat.

2017. aasta lõpuks oli Eestis installeeritud 479,8 megavatti töötavaid taastuvenergial põhinevaid elektritootmise võimsusi. Tuuleenergia võimsused moodustavad 2016. aasta seisuga taastuvenergia installeeritud võimsustest 65 protsenti ehk 311,34 megavatti, biomassi tootmisvõimsused 28 protsenti ehk 133,25 megavatti. Ülejäänud tootmisvõimsused kokku moodustavad ligi 7 protsenti installeeritud võimsusest.

Koja juht Rene Tammist hinnangul avaldab ülemaailmne taastuvenergialahenduste hinnalangus sektorile positiivset mõju ka Eestis. "Näeme tugevat trendi päikeseelektri lahenduste ulatuslikumas kasutuselevõtus, mille impulsiks on kahtlemata tehnoloogia odavnemine," rääkis ta. "Usun, et ka tuuleenergia vähempakkumised tooksid Eestis tõsiseid hinnaüllatusui, juhul kui riik neid lõpuks korraldama soostuks."

Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes