18.02.2019 Esmaspäev

Viisateenus ja käibemaks

Veel leidub kohti, kuhu sõitmiseks on vaja viisa hankida.
Veel leidub kohti, kuhu sõitmiseks on vaja viisa hankida. Pixabay

Palun selgitage, kuidas  ja millise käibemaksumääraga maksutatakse viisateenuste osutamist ja vahendamist lõpptarbijatele, arvestades, et viisad ostetakse reisile alati mitte Euroopa Liidu riikidesse, viisad on personaalsed ja viisade vormistamisel tasutakse riigilõiv (vastavale riigile), mis on alati maksuvaba.

Kas oleks õige firma poolt väljastataval arvel eraldi näidata:

  • riigilõivu summat ilma käibemaksuta ja
  • viisa vormistamise teenustasu summat, märkides rakendatava käibemaksumäära ja arvestatud käibemaksu?

Alljärgnevalt saate lugeda Maksu- ja Tolliameti, vandeaudiitori ja maksukonsultandi seisukohti.

Vastab Kardo Rander, maksukonsultant, Pricewaterhouse Coopers:

Käibemaksuseaduse § 40 lg 1 järgi kohaldatakse käibemaksuga maksustamise erikorda juhul kui maksukohustuslane osutab oma nimel reisijale reisiga otseselt seotud teenust ning kasutab reisiteenuse osutamisel ettevõtlusega tegelevalt Eesti või välisriigi isikult soetatud kaupa või saadud teenust.

Üksnes viisateenuse osutamisel ja vahendamisel lõpptarbijale ei ole kohaldatav reisiteenuse käibemaksustamise erikord, kuna viisateenuse osutamisel ei kasutata teenuse osutamisel või vahendamisel ettevõtlusega tegelevalt Eesti või välisriigi isikult soetatud kaupa või saadud teenust. Viisateenuse osutamine koosneb välisriigilt soetatud visa riigilõivust ja teenuse osutamise tasust. Välisriigi asutus, kes riigilõivu eest viisa väljastab ei ole ettevõtlusega tegelev välisriigi isik ja seetõttu ei ole reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord rakendatav. Üksnes viisateenuse osutamisel või vahendamisel tuleb maksustada ainult teenuse osa või vahendustasu 20%-lise käibemaksumääraga.

Vastab Tõnis Jakob, vandeaudiitor, juhtiv maksukonsultant, Marisett:

See on väga keeruline probleem ja maksustamine sõltub asjaoludest. Kui tegemist on ainult viisa taotlemisega ja muid reisiteenuseid ei osutata, siis viisa eest makstav riigilõiv ei ole käibemaksuobjekt, Viisa asjaajamise teenus, mille klient peab maksma viisa taotlemise eest , on tavaline 20% määraga maksustatav teenus, kui arve asjaajamise eest esitatakse tarbijale.

Kui arve viisa asjaajamise eest esitatakse välisriigi käibemaksukohustuslasele, siis on asjaajamise teenus 0% määraga. Kui viisa on pakettreisi üks kululiik, siis riigiõiv on pakettreisi kulu ja maksustatakse ainult lisatud marginaali. Riigilõiv ei ole käibemaksuobjekt.  Asjaajamisteenuse osa on marginali osa ja maksustatakse kas 0% määraga (kui reis kolmandasse riiki) või 20% (kui reis on Euroopa Liidu liikmesriiki).

Vastab Ain Ulmre, maksude osakonna peaspetsialist, Maksu- ja Tolliamet:

Üldreeglina on viisa vormistamine või viisa vormistamise vahendamine eraldiseisev teenus, mida ei osutata koos teiste reisiga seotud teenustega. Sisu poolest on tegemist asjaajamisteenusega, mis maksustatakse käibemaksuga tavaliste reeglite järgi, mitte reisiteenuste maksustamise erikorra kohaselt. Käibe tekkimise koha määramisel siin samuti ei ole erisust tavalistest reeglitest - seega kui sellise teenuse osutab Eesti käibemaksukohustuslane ükskõik millise riigi reisijale (eraisikule), loetakse käibe tekkimise kohaks Eesti ja maksukohustuslane maksustab oma teenuse 20% käibemaksuga.

Kui reisijale esitataval arvel on viisa enda eest võetav tasu (riigilõiv viisa vormistamise eest) eraldi välja toodud, siis seda summat käibemaksuga ei maksustata ja teenuse maksustatavaks väärtuseks on ainult reisijalt võetav teenustasu.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes