03.10.2019 Neljapäev

Valitsus toetas maksuskeemide teabevahetuse tõhustamist

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil rahandusminister Martin Helme ettepanekul heaks direktiivi ülevõtmise, mis käsitleb selliste skeemide alast teabevahetust, mis mõjutavad maksustamist, finantskontode alast teabevahetust või tegeliku kasusaaja tuvastamist.
Valitsus toetas maksuskeemide teabevahetuse tõhustamist
Valitsus toetas maksuskeemide teabevahetuse tõhustamist Foto: Pexels

Maksustamist mõjutavatest või varade peitmist võimaldavatest skeemidest teada saamine annab riikidele senisest rohkem teavet maksusüsteemide kitsaskohtadest ning võimaldab analüüsida sobivaid, näiteks õigusloome meetmeid oma eelarvete kaitsmiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. 

Peamine huvi on maksuhalduritel saada teavet riikide maksuseaduste vahelisi lünki kuritarvitavate agressiivsete maksuplaneerimise skeemide kohta. Agressiivne maksuplaneerimine ei ole standardsete ja ajas püsivate tunnustega määratletav, seega sätestatakse rahandusministri määrusega loetelu tunnustest, millele vastav skeem tuleb maksuhaldurile esitada. Sätestatakse kriteeriumid, mis võivad viidata agressiivsele maksuplaneerimisele või tegevusele, mille kaudu oma varasid peita.

Kriteeriumide kohaldamise selgitusi hakkab maksuhaldur jagama jooksvalt oma veebilehel. Skeemideks võib olla näiteks kahjumit tootva ettevõtja ärakasutamine tulu või maksukohustuse vähendamiseks, kahjumite ülekandmine teise riiki, tulu ümberkujundamine varaks, pangakonto ümberkujundamine teabevahetusest välistatud kontoks jms.

Teavet peavad esitama eelkõige Eestis tegutsevad maksunõustajad, kes on skeemi välja töötanud. Kolmandast riigist tellitud või ise välja töötatud skeemi kohta esitab teabe maksumaksja ise. Samuti peab maksumaksja esitama skeemi ise juhul, kui skeemi välja töötanud advokaat või audiitor ei esita teavet seadusest tuleneva kutsesaladuse kaitse tõttu, kui klient teda sellest ei vabasta.

Skeem tuleb esitada maksuhaldurile 30 kalendripäeva jooksul alates selle kliendile üleandmisest, selle rakendamiseks valmisolekust või rakendamise esimeste toimingute tegemisest. Sõltuvalt sellest, milline päev saabub varem. Maksuhaldurid edastavad kogutud teabe Euroopa Komisjoni peetavasse kesksesse registrisse.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on tänavu 31. detsemberil. Seadus jõustub järgmise aasta 1. jaanuaril, kuid selle norme tuleb kohaldada alates 2020. aasta 1. juulist. Direktiivi õigusjõud algas selle jõustumisest 25. juunil 2018. Seetõttu tuleb esitada teave ka nende skeemide kohta, mida rakendati ajavahemikus 25. juuni 2018 kuni 30. juuni 2020.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes