Töötukassa maksab seoses COVID-19 olukorraga töötasu hüvitist 2021. aasta märtsi ja aprilli eest. Täpsem info töötukassa veebilehel Töötasu hüvitis".

Kolmapäev, 10 Märts 2021 09:13

Eraisikutevaheliste tehingute maksustamine

Suurt osa eraisikutevahelistest tehingutest ei maksustata. Enamjaolt on see õigustatud, kuid leidub rida tehinguid, mis toovad kaasa ka maksukohustuse kas kauba müüjale, teenuse osutajale või eraisikust tööandjale. Seetõttu tuleks eraisikute vahelistes tehingutes esmalt selgeks teha, millised on tehingu eesmärgid ning millised kohustused nendega kaasneda võivad.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 15 Veebruar 2021 10:02

Töövõtu- või teenuse osutamise leping?

Osaühing soovib sõlmida teise ettevõttega koristusteenuse osutamiseks töövõtulepingu ning esitada edaspidi kord kuus arve tehtud tööde kohta. Kas sellise teenuse osutamise jaoks võib teha töövõtulepingu ning kas sellega kaasneb lisaks mingi maksustamine? Ehk oleks sel puhul õigem sõlmida teenuse osutamise leping?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Pärandi vastuvõtmisel maksukohustust ei teki. Maksukohustus võib tekkida pärandi realiseerimisel.

Kolmapäev, 11 November 2020 14:50

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021

Maksu-ja Tolliameti koostatud tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.