Tanel Kiik (KE) kirjutab Postimehes oma arvamusloos, et hiigelkasumeid teenivad kommertspangad peavad senisest rohkem riigikassasse panustama.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kas maksustamisel on vahet, kui kulutus tehakse firma omanikule (aktsionär, osanik vms) või kui firma omanik on ka selle firma juhtimis- või kontrollorgani liige või töötaja? Selgitab maksu- ja tolliamet.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade kohta, et muuta kinnipeetava maksu menetlused Euroopa Liidu (EL) investorite, finantsvahendajate ja liikmesriikide maksuhaldurite jaoks tõhusamaks ja turvalisemaks.

Kolmapäev, 26 Aprill 2023 09:49

Hoonestusõiguse broneerimistasu maksustamine

Käibemaksukohustuslasest ettevõte on oma Eestis asuvale maatükile (maatulundusmaa) müünud hoonestusõiguse teisele Eesti ettevõttele, kes soovib sinna ehitada tuulegeneraatori. Maatükil varasemaid ehitisi pole ning antud hoonestusõiguse raames pole ehitust alustatud ega ka ehitusteatist esitatud. Kuidas maksustatakse hoonestusõiguse broneerimistasu, mida makstakse kuni ehitusteatise esitamiseni ning mis pole tagastatav/tasaarveldatav, ja hoonestusõiguse tasu? Kas tuleb mängu...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Neljapäev, 15 Detsember 2022 09:31

Kas jõulud tuleb maksustada?

Just nii võiks iga ettevõte piltlikult küsida endalt, kuna aasta lõpus ja ka veel uue aasta alguses on ettevõtetel hea tava meeles pidada oma kliente, koostööpartnereid ja töötajaid jõulukingitustega ning meeleoluka jõulupeoga. Kas ja millistele kuludele lisandub aga  maksustamise kohustus, kirjutab Kaija Salu, Jamekani OÜ juhatuse liige.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.