gif Company 930x140 ee

 

12.11.2009 Neljapäev

Riigikogu võttis vastu käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (551 SE), mis võtab üle Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi käibemaksudirektiivi muudatused teenuse käibe tekkimise koha määratlemise, mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korra ja ühendusesisese käibe aruandluse kohta. Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustati sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisati seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Seadus täiendab käibe mõistet, lisades kauba sundvõõrandamise.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes