05.06.2019 Kolmapäev

Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord

Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra põhimõte on, et reisiteenuse osutaja poolt oma nimel reisijale osutatavate reisiteenuste korral loetakse teenuse osutaja käibeks üksnes tema poolt teiselt maksukohustuslaselt ostetud kaupade ja teenuste hinnale lisatud osa ehk marginaal nende edasimüügil reisijale. Vastav käive kuulub standardmääraga maksustamisele teenuse osutaja asukohariigis ehk siis Eestis. Erikord on reisiteenuste maksustamise üldkord. Ainult teatud erandjuhtudel tuleb reisiteenuste pakkujal rakendada maksustamise tavareegleid.
Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord
Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord Foto: pixabay

Erikorra rakendamisel lähtutakse osutatavatest teenustest, mitte teenuse osutajast. Seega peab erikorda rakendama iga maksukohustuslane – ka äriühing, kes ei ole reisibüroo või reisikorraldaja, kes osutab reisiteenust oma nimel ja kasutab selleks teiselt Eesti või välisriigi maksukohustuslaselt või muult ettevõtlusega tegelevalt isikult saadud teenust. Näiteks peab erikorda rakendama ka hotell või laevafirma, kes oma klientide paremaks teenindamiseks korraldab näiteks linnaekskursiooni, tellides selleks bussitranspordi ja giidi.

Erikorda rakendatakse reisijale reisiga otseselt seotud teenuste osutamisel. Kui maksukohustuslane osutab lisaks reisiteenustele teenuseid, mida ei saa lugeda reisiga otseselt seotud teenuseks, siis tuleb need teenused eraldada ja maksustada tavareeglite järgi, määrates KMS § 10 kohaselt teenuse käibe tekkimise koha ja maksustada vastavalt. Erikord rakendub ka reisijale üksiku reisiteenuse osutamisel, mitte üksnes pakettreisi korral. Erikorda rakendatakse kõigi reisiga seotud teenuste osutamisel reisijale ja need teenused loetakse üheks teenuseks. Reisijale teenuste osutamisel on välistatud ühe või mõne teenuse eraldi maksustamine tavareeglite alusel.

Reisiteenuste erikorda rakendatakse reisiteenuse osutamisel reisijale ehk lõpptarbijale. Lõpptarbijaks on käibemaksukäsitluse kohaselt ka äriühing, kes ostab reisiteenust enda tarbeks (näiteks seoses töölähetusega). Seega ei pea erikorda rakendama reisiteenuse müügil teisele reisibüroole või muule Eesti või välisriigi maksukohustuslasele, kes selle omakorda lõpptarbijale edasi müüb. Kuid erikorda tuleb rakendada, kui maksukohustuslane ei ole veendunud, et teenuse saaja seda edasi müüb.

Erikorda rakendatakse reisiteenuse osutamisel oma nimel. Teise isiku nimel ja arvel reisiteenuse osutamine vahendamine jääb erikorra alt välja ja seda maksustatakse nagu tavalist vahendamisteenust, st maksustatava väärtuse moodustab vahendustasu, mis kuulub maksustamisele teenuse käibe tekkimise kohale.

Ülalkirjeldatud teenuste eristamise põhimõtteid koondav tabel oleks selline:

Maksustatakse erikorra aluselMaksustatakse tavareeglite alusel
Oma nimel ühe või mitme reisiteenuse osutamine reisijale (k.a äriühingust lõpptarbija), kasutades teiselt maksukohustuslaselt vm ettevõtlusega tegelevalt isikult ostetud teenust Teenuste osutamine üksnes teise isiku nimel ja arvel, s.t tegutsemine vahendajana
Reisiteenuse osutamiseks ostetud reisiteenust osutatakse ühendusevälises riigis (marginaal maksustatakse nullmääraga) Maksukohustuslase enda poolt teenuse osutamine
Reisiteenuse (sh pakettreisi) osutamine/müük lõpptarbijale vahendaja kaudu Reisiteenuse osutamine teisele maksukohustuslasele (mitte vahendaja) edasimüügiks
  Osutatakse teenust, mis ei ole reisiga seotud

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes