09.11.2020 Esmaspäev

Korteriühistu liikmed ja teenuse tellimine

Korteriühistu (KÜ) kõrgeim organ on KÜ liikmete üldkoosolek, juhatus valitakse üldkoosoleku otsuste täide viimiseks. Liikmete arv on vaja märkida aastaaruandes seotud osapoolte lisas. Lisaks räägitakse koolitustel, et seotud osapoolte lisas tuleb välja tuua nõuded ja kohustised asutajate ja liikmete ees, liikmed on kõik KÜ liikmed ja nad on seotud ühistuga nn seotud osapooltena. Näiteks tekib olukord, kus korteriühistu liikmete üldkoosolek otsustab igakuise teenuse tellida korteriühistu liikme (tavaline korteriomanik) firmalt ja maksab teenuse eest 2 korda rohkem kui ettevõttele, mille omanikud ja juhatus ei ole ühistuga seotud. Valiti see ettevõte, sest ettevõte on maja elaniku oma. See tehing ei ole seotud osapoolte vaheline.

Kui korteriühistus on liige, kes igal teemal sõna võtab, kellele keegi vastu ei vaidle ja kelle tahtmise järgi peaks KÜ-s toimetama, kuigi ta ise juhatusse ei taha astuda, kuid mõjutab juhatust ja üldkoosolekut, siis ta ei ole seotud osapool.

Et aruanne oleks üheselt arusaadav, siis peaks näiteks lisas „Nõuded ja ettemaksed“ tooma välja nõuded seotud osapoolte vastu, juhatusele ja revisjoni liikmetele esitatud kommunaalarvete nõuded, laenunõude. Kui korteriühistu kogub ette remonditasusid, siis peaks need eristama ja ette kogutud remonditasu juhatuse ja revisjoni liikmetelt aruandes eraldi välja tooma? Näiteks ette kogutud remonditasu liikmetelt ja eraldi ette kogutud remonditasu seotud osapooltelt?

Ettevõtjaportaalis abiinfos on kirjutatud: „Korteriühistute puhul võib juhtuda, et kõik bilansisaldod ja kasumiaruande tulud ja kulud on tehingud seotud osapooltega. Sellisel juhul saabki seotud osapoolte lisast vastavat teavet.“

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor Foto: erakogu

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

MTÜ liikmete arvu avalikustamise nõue on sätestatud raamatupidamise seaduse § 21 lõike 1 punktis 8 ja see ei ole seotud osapoolte tehingute avalikustamisega otseselt seotud. Ilmselt on aastaaruande taksonoomia koostajad leidnud, et kõige parem koht liikmete arvu avalikustamiseks on seotud osapoolte lisa. See ei tähenda, et kõik tehingud liikmetega on automaatselt tehingud seotud osapooltega.

Küsimuse esimeses näites toodud situatsioon ei ole tegelikus elus kuigi tõenäoline. Reeglina  ei ole ühistu liikmed kõrge maksevõimega ning ei ole valmis millegi eest rohkem maksma. Aga kui selline tehing tõesti toimub, võib seda tõepoolest käsitleda tehinguna seotud osapoolega. Selleks annab aluse RTJ 2 „Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes“ punkt 54, mille kohaselt peab seotud osapoolte vaheliste tehingute tuvastamisel arvesse võtma ka sisu, mitte ainult õiguslikku vormi. Seotud osapooltega toimunud tehingute avalikustamise eesmärk on võimaldada aruande kasutajatel mõista nende tehingute mõju ettevõtte finantsseisundile ja -tulemusele ning kuna selles näites ei ole tegu liikmetega tehtavate tavapäraste tehingutega (teenuste müük ja vahendamine) võib selle tehingu avalikustamine olla asjakohane. Ka teise näite puhul tuleks avalikustamisel lähtuda sellest, kas kõnealuse isikuga on toimunud tehinguid, mis ei ole liikmete puhul tavapärased. Seda, kas tehingud tuleks avalikustada või ei, peaks aastaaruande koostamisel hindama juhatus.

Vaatamata sellele ei ole näiteks haldusteenuse müük juhatusse mittekuuluvale liikmele minu arvates tehing seotud osapoolega.  Tõmbaksin siin paralleeli äriühinguga. Igaüks võib osta börsilt mõned Tallinna Kaubamaja aktsiad, kuid see ei tähenda, et Tallinna Kaubamaja peab talle oma igapäevase põhitegevuse raames müüdud kaupade summa avalikustama.

Juhatuse ja reviskonikomisjoni liikmetelt kogutud remonditasude jäägi eraldi väljatoomist ma vajalikuks ei pea. Remondifond on kohustis kõigi korteriühistu liikmete ees  ja seda kasutatakse ühistu kui terviku remondikulude katmiseks.  Ühistust lahkumisel  seda reelina tagasi ei maksta.

Ettevõtteportaali abiinfot ma kommenteerida ei oska. Samas leian, et kui kõik bilansisaldod ja tulemiaruande kirjed  oleks tehingud seotud osapooltega, ei oleks mõtet kõiki saldosid, tulusid ja kulusid  seotud osapoolte lisas dubleerida. Minu hinnangul läheks see vastuollu arusaadavuse printsiibiga, mis muuhulgas nõuab, et aruandes esitatav info peaks olema ülevaatlik.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!