12.10.2018 Reede

Gaasiaktsiisi soodustuse saajate ring peaks olema suurem

Kaubanduskoda ja Tööandjate Keskliit esitasid riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku vähendada maagaasi madalamaks aktsiisimääraks kvalifitseerumiseks kehtestatavat gaasi-intensiivsuse kriteeriumi.

Praeguse eelnõu järgi vastaks gaasi-intensiivse ettevõtte kriteeriumile 11 Eesti ettevõtet. Seega ei toeta selline lahendus soodustuse eesmärki tõsta Eesti gaasi-intensiivsete ettevõtete konkurentsivõimet, sest paljudel suurtel gaasi-intensiivsetel ettevõtjatel ei ole võimalik neile suunatud soodustust rakendada.

Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Soodustuse saamiseks peab ettevõtja gaasitarbimise intensiivsus olema loa taotlemisele eelnenud majandusaastal keskmiselt 13% või rohkem või prognoositud intensiivsus järgmisel 12 kuul ületama 13% taset. Gaasitarbimise intensiivsus näitab ettevõtja tarbitava maagaasi kogumaksumuse osakaalu protsentides ettevõtja loodavast lisandväärtusest. Arvutusi kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Peale selle ei tohi ettevõte olla raskustes ja tema energiajuhtimissüsteem peab vastama standardile ISO 50001, mis näitab, et ettevõtte energiakulud on viidud miinimumini.

Eesti ei ole seni kasutanud Euroopa Liidus laialt levinud võimalust gaasiaktsiisi soodustuseks. Lisaks on väheneva tarbimismahu tõttu kasvanud gaasi võrgutariifid ning seeläbi gaasi lõpphind, mis kokku on halvendanud Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõimet.

Kallim tootmissisend muudab keerukamaks Eestis toodetud kaupade ja teenuste konkurentsi eksporditurgudel. Seega oluline on, et konkurentsieelise loomiseks tehtud otsused oleksid tõhusad ega jääkski vaid märgilise tähendusega. Eelnõus viidatud 11 ettevõtet, kes potentsiaalselt gaasi-intensiivse ettevõtte kriteeriumile kvalifitseeruks, on kindlasti liiga väike suurusjärk, et eelnõu saaks olulist majanduslikku mõju avaldada.

Eelöeldust tulenevalt palusid kaubanduskoda ja tööandjate keskliit riigikogul algatada eelnõumuudatus, millega vähendataks maagaasi madalamaks aktsiisimääraks kvalifitseerumiseks kehtestatavat gaasiintensiivsuse kriteeriumi 13%-lt vähemalt „muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise“ sektori keskmisele tasemele, milleks 2014-2016 oli eelnõu seletuskirja kohaselt 3,6-6,3%. Samuti tegime pöördumises ettepaneku tuua edaspidi allapoole ka elektrointensiivsuse kriteerium elektriaktsiisi madalamale määrale kvalifitseerumiseks.

Plaanitavad muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2019. aastal.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes