10.01.2019 Neljapäev

6 kuu maksuseaduse reegel vajab muutmist

Kaubanduskoda tegi aasta alguses Riigikogule ettepaneku täpsustada 6 kuu reeglit, sest see ei ole kohtu ega õiguskantsleri hinnangul piisavalt selge ning ei kaitse seetõttu ettevõtete ootusi.

Maksuseaduse muutuste elluviimine teeks raamatupidajate elu lihtsamaks.
Maksuseaduse muutuste elluviimine teeks raamatupidajate elu lihtsamaks. Foto: pixabay

2015. aasta 1. juulil jõustus maksukorralduse seaduses säte, mille kohaselt peab maksuseaduse ja selle muudatuse vastuvõtmise ning jõustumise vahele jääma vähemalt 6 kuud. Nn 6 kuu reegel jõudis seadusesse tänu koja ja ettevõtjate ühispöördumisele ning selle eesmärk oli suurendada maksukeskkonna ettenähtavust. Andes nii ettevõtjatele ja teistele huvigruppidele aega maksumuudatustega kohanemiseks ning vältida olukorda, kus riigieelarve tulude suurendamise eesmärgil soovitakse kiirustades muuta maksuseaduseid.

6 kuu reegel ei täida oma eesmärki

6 kuu reeglist on lubatud teatud juhtudel kõrvale kalduda. Esimene erisus on ette nähtud olukordadeks, kui maksuseaduse muudatusel on maksumaksjale positiivne mõju (nt maksumäära langetamine). Teisel juhul on lubatud 6 kuu reeglist kõrvale kalduda üksnes erandlikel ja põhjendatud juhtudel. Nimetatud juhtudeks on kiiret lahendamist vajavate maksupettustega tegelemine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine.

Kaubanduskojale teadaolevalt on riik 6 kuu reeglit rikkunud vähemalt ühe korral. See juhtus 2017. aastal, kui vähem kui kaks nädalat enne sotsiaalmaksu määra vähenemist 0,5 protsendi võrra võeti vastu seaduseelnõu, millega jäeti maksulangetus ära. 6 kuu reegli rikkumiseks puudus koja hinnangul mõjuv põhjus, sest Eesti ei olnud kriisis ning muudatusel ei olnud maksumaksjate jaoks soodustavat mõju.

6 kuu reegel ei ole piisavalt konkreetne

Õiguskantsler ja kohus on asunud seisukohale, et 6 kuu reegli säte ei ole piisavalt selge. Õiguskantsleri hinnangul tuleb 6 kuu reeglit tõlgendada nii, et maksuseaduse või selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele võib asjakohaste põhjenduste olemasolu korral jääda vähem kui 6 kuud ka seletuskirjas loetlemata juhtudel. Tallinna Halduskohtu otsusest võib järeldada, et näiteks valitsuse vahetumisest tingitud maksuseaduse muudatustest võib 6 kuu reeglist kõrvale kalduda.

Erandid 6 kuu reeglist kõrvale kaldumiseks

Kuna 6 kuu reegli praegune sõnastus ei kaitse loodetud kujul ettevõtete ootusi, siis tegi koda Riigikogule ettepaneku lisada seadusesse konkreetsemad juhud, millal on lubatud 6 kuu reeglit rikkuda. Esiteks võiks see olla lubatud siis, kui muudatusel on maksumaksjale soodne mõju. Teiseks erandiks võiks olla olukord, kus maksuseaduse muudatus ei avalda maksumaksjatele olulist mõju. Kolmandaks võiks lubada üldreeglist kõrvale kaldumist, kui Eestis on majanduskriis või keskkond, julgeolekuolukord või finantsstabiilsus on olulisel määral halvenenud. Neljanda erandina võiks üldreeglist kõrvale kalduda, kui maksuseaduse muudatus on hädavajalik, et kõrvaldada seadusest kiiret lahendamist vajav maksupettus. Muudel juhtudel, näiteks valitsuse vahetamisest tingitud maksuseaduse muudatuse korral, ei oleks enam lubatud 6 kuu reeglist kõrvale kalduda.

Loe lähemalt koja ettepanekut siit.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes