19.08.2013 Esmaspäev

Eesti rõivatööstus on stabiliseerunud

2012. aastal Eesti rõivatööstus stabiliseerus ja peale tunamullust hüpet kasvasid nii müük kui ka eksport möödunud aastal paari protsendi jagu, selgus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüüsist.

Eesti rõivatööstus on stabiliseerunud
Eesti rõivatööstus on stabiliseerunud Foto: PM

Pärast suhteliselt keerulisi kriisiaastaid on rõivatööstuse müük küll viimastel aastatel tõusu näidanud, kuid vanadest tipptasemetest jäädakse veel kaugele, teatas ministeerium. Mullu moodustas tekstiilitööstuse toodangumaht vähem kui kolmveerandi 2007. aasta mahtudest.

Suurematest sihtturgudest langes eksport eelmisel aastal nii Rootsi kui ka Soome, sealhulgas viimasesse eksporditi varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku võrra vähem. Enam kui kaks kolmandikku toodetest müüaksegi välisturgudele.

Suuremad rõivatööstuse ettevõtted on töörõivaste tootja OÜ PVMP-Ex Haapsalus, AS Baltika ja lasterõivaste tootja OÜ Lenne Tallinnas ning Tartu ettevõtted AS Sangar ja AS Ilves-Extra.

Seni on rõivatööstus panustanud suuresti odavale tööjõule, kuid mida aeg edasi, seda väiksemaks antud konkurentsieelis muutub. Seega tuleb väärtusahelas liikuda lihtsa käsitöö pealt disaini ja müügi tasemetele. Sellisteks muudatusteks sunnib hetkel kõige rohkem turg ise, seisab analüüsis. Üksikud positiivsed näited on hakanud ka juba tekkima, kus disain tuleb eestlastelt ning seda toodangut suudetakse edukalt piiri taga müüa. Järgmistel aastatel saadabki tõenäoliselt edu pigem neid ettevõtteid, mis panustavad rohkem oma toodete arendamisse.

Hõivatute arv jäi rõivatööstuses 2012. aastal muutumatuks. Keskmine palk jätkas tõusu, suurenedes aastaga viis protsenti, kuid sektori palk jääb sellest hoolimata riigi keskmisele veel tugevasti alla ning töötajate leidmine on seetõttu raskendatud.

Investeeringud põhivarasse langesid rõivatööstuses aastaga pea kolmandiku võrra. Investeeringud vähenesid nii hoonete ja rajatiste ehitamises ning rekonstrueerimises kui ka masinate ja seadmete soetamisel. Suurima osakaaluga olid endiselt investeeringud masinatesse ja seadmetesse, andes koguinvesteeringutest kaks kolmandikku.

Eesti Konjunktuurinstituudi küsitletud rõivatööstuse ettevõtete hinnangud olid 2013. aasta kevadel lähituleviku suhtes küllaltki positiivsed. Ligi pooled vastanutest ootasid toodangumahu kasvu ning töötajate arvu suhtes oodati pigem stabiliseerumist. Olemasolevad tellimused tagasid tootmise kolmeks kuuks, mis oli mõnevõrra kõrgem kui aasta tagasi samal ajal.

Rõivatööstuses tegutseb Eestis rohkem kui 400 ettevõtet ning sektor pakub tööd ligikaudu 6000 inimesele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes