21.12.2011 Kolmapäev

Kohustuslike pensionifondide kulud-tulud tuleb edaspidi eraldi esitada Esile tõstetud

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise määruse eelnõu, mille järgi peab fondivalitseja tulevikus raamatupidamise aastaaruandes eristama pensionifondide valitsemise teenusega seotud tulusid ja kulusid fondivalitseja muu tegevusega seotud tuludest ja kuludest.

Määrus jõustub uue aasta 1. jaanuaril ning sellele vastavad aruanded tuleb koostada aruandeperioodide kohta, mis algavad 2012. aasta 1. jaanuaril ja hiljem. Kuna kohustuslike pensionifondide valitsemise aruanne on fondivalitseja majandusaasta aruande lisa, koostatakse ja avalikustatakse see kord aastas, kirjutab BNS.

Värske määrus on seotud selle aasta 1. augustil jõustunud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega, millega kehtestati muu hulgas täiendavad nõuded kohustusliku pensionifondi fondivalitseja aruandlusele.

Kui fondivalitseja tulude poolel on kohustusliku kogumispensioni teenus selgesti eristatav, siis kulude puhul sõltuvad tulemused sellest, millistel põhimõtetel on fondivalitseja erinevaid kulusid kohustuslike pensionifondide valitsemise teenuse ja oma muude teenuste vahel jaotanud, seisab värske määruse eelnõu seletuskirjas.

Selle järgi on kulude jaotamise põhimõtted fondivalitseja kehtestada ning seega tuleb fondivalitsejal kulude jaotamisel lähtuda oma raamatupidamise siseeeskirjades sätestatud põhimõtetest. Selgitused kulude jaotamise põhimõtete kohta tuleb lisada ka aruandele. Aruande skeem ja aruande kirjete selgitused on esitatud määruse eelnõu lisas.

Uues aruandes tuleb esitada fondivalitseja teenustasu tulud (valitsemis- ja tagasivõtmistasud) ja teenustasu kulud (depootasud, registripidaja tasud ja muud teenustasu kulud), finantstulud ja -kulud, tööjõukulud ja mitmesugused tegevuskulud (järelevalvetasud, Tagatisfondi tasud, turundus- ja reklaamikulud ja muud kulud), muud äritulud ja -kulud ning aruandeperioodi tulem. Teatud tulude ja kulude puhul tuleb fondivalitsejal eraldi välja tuua ka teenitud tulud seotud osapooltelt ja kulud seotud osapooltega, seisab seletuskirjas.

Määruse mõjuna muudab detailsem aruandlus kohustusliku kogumispensioni süsteemi läbipaistvamaks ning võimaldab paremini hinnata süsteemi kui terviku kulusid.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes