20.07.2009 Esmaspäev

Hüvitise tabel

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Allikas: Eesti Haigekassa
Tabel hüvitise määramise ja maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta kalendripäeva keskmisest tulust: 

Uus kord kehtib vaid juhul, kui esmase töövõimetuslehe algus on 01.07.2009 või hilisem. Seega kui järgleht, mille esmase lehe alguskuupäev on varasem kui 01.07.2009, kuid järglehel toodud esmase töövabastuse kuupäev on hilisem, makstakse hüvitist kuni 30.06.2009 kehtinud korra kohaselt.

Töövabastuse
põhjus
 Lehe tüüp Hüvitamise kord enne 01.07.2009 alanud töövõimetuslehtedel Hüvitamise kord pärast 01.07.2009 alanud töövõimetuslehtedel Hüvitist makstakse
 Haigestumine  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 80%  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4.päevast kuni 8.päevani. Haigekassa maksab alates 9.päevast, hüvitise määr 70%  Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)
 Olmevigastus  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 80%  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4.päevast kuni 8.päevani. Haigekassa maksab alates 9.päevast, hüvitise määr 70%  Kuni 182 päeva
 Liiklusvigastus (sh liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine)  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 80%  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4.päevast kuni 8.päevani. Haigekassa maksab alates 9.päevast, hüvitise määr 70%  Kuni 182 päeva
 Karantiin  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 80%  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. pävast kuni 7. pävani, hüvitise määr 70%  Kuni 7 päeva
 Kutsehaigestumine  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Kuni 182 päeva
 Tööõnnetus (sh tööõnnetus liikluses või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine)  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Kuni 182 päeva
 Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Haigekassa maksab hüvitist  haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%  Kuni 182 päeva
 Üleviimine teisele tööle  Haigusleht  Haigekassa maksab hüvitist  esimesest päevast, mil asuti kergemale tööle, hüvitise määr 80% või kahanenud palgavahe  Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100%-lise määraga. Kui isik vabastatakse kergema töö puudumisel, makstakse talle hüvitist määraga 70 %. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni. Haiguse korral kuni 60 päeva, raseduse korral kuni rasedus- ja sünnitus-puhkuseni
 Haigestumine või vigastus raseduse ajal  Haigusleht  Kasutusel alates 01.07.2009  Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%  Kuni 182 päeva
 Alla 12-aastase lapse põetamine  Hooldusleht   Haigekassa maksab hüvitist  hooldamise esimesest päevast kodus hooldamisel määras 100%, haiglas 80%  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%  Kuni 14 päeva
 Haige perekonnaliikme põetamine kodus  Hooldusleht  Haigekassa maksab hüvitist  hooldamise esimesest päevast määras 80%  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%  Kuni 7 päeva
 Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal  Hooldusleht  Haigekassa maksab hüvitist hooldamise esimesest päevast määras 80%  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%  Kuni 10 päeva
 Rasedus- ja sünnituspuhkus  Sünnitusleht  Haigekassa maksab hüvitist  rasedus- ja sünnituspuhkuse esimesest päevast määras 100%  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%  140 päeva
 Alla 10-aastase lapse lapsendamispuhkus Lapsenda-
misleht
Haigekassa maksab hüvitist  lapsendamispuhkuse esimesest päevast määras 100%  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%  70 päeva

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.