TRK 1140x140 ee gif
Majandus ja äri

Enamus Eesti elanikest ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada hädaolukordade kahjusid, selgub päästeameti uuringust.

Reedel siseministeeriumis tutvustatud uuringust selgub, et inimeste valmisolek panustada oma kodukoha turvalisusesse on kasvanud.

Mullu sai maailm juurde 50 miljardäri, ent kõigi miljardäride koguvara kahanes aastaga 300 miljardi dollari võrra, 5,1 triljoni USA dollarini.

Tervise arengu instituudi (TAI) palgauuringust selgub, et arstide kogutunnipalk on tänavu tõusnud 9,3%, 13,48 euroni, ületades kollektiivlepinguga ette nähtud alammäära 3,48 euro võrra.

CV-Online’i Baltimaade klientide seas läbi viidud töötasu rahulolu-uuringust selgub, palgaga rahulolu on enim kasvanud Eestis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes