TRK 1140x140 ee gif

Alates 01.01.2015 on tulumaksu määr 20% (juriidilise isiku väljamaksele lisanduv tulumaksu määr on 20/80) ja maksuvaba tulu 154 eurot kuus (1848 eurot aastas).

Kes tänavu septembrist detsembrini registreeritud ühingutest soovib juba 1. juulist 2015 nimekirja pääseda, peaks taotluse ära saatma kindlasti sel aastal, sest siis kehtib veel vana seadus.

Neljapäev, 27 November 2014 09:05

Viimane võimalus vältida topeltmaksustamist

Alates 01.01.2015 kaotavad kehtivuse tulumaksuseaduse üleminekusätted, mis lubavad vähendada dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel tekkivat maksukohustust enne 01.01.2000 kasumilt tasutud tulumaksu võrra.

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Rahandusministri 18.09.2014 määrus nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 19.09.2014, 2

Kontrollige, kas teie ettevõttel on veel selle aasta jooksul võimalik kasutada tulumaksusoodustusi, mis muutuvad järgmisest aastast kehtetuks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes