TRK 1140x140 ee gif

Alates 01.01.2016 jõustuvad tulumaksuseaduse (TuMS) muudatused on avaldatud järgmistes õigusaktides:

Rahandusministeerium on koostanud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mille peamine eesmärk on üle võtta ema- ja tütarühingute direktiivist tulenevad nõuded. Samuti kõrvaldatakse füüsilisest isikust residendi ja mitteresidendi erinev kohtlemine väärtpaberite võõrandamisel saadud kahju arvestamisel ja edasikandmisel. Lähemalt seletab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastamisele tulumaksuseaduse eelnõu. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu ema- ja tütarühingu direktiivi muudatused, mis vähendavad võimalusi maksude vältimiseks.

Riigikogus läbis teisipäeval esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega vabastatakse erisoodustusest need tööandja kulutused, mis on otseselt seotud töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisega ning seda kuni 500 euro ulatuses kalendriaasta kohta.

Esmaspäeval võttis riigikogu juhatuse otsusega menetlusse uue koalitsiooni poolt kokku lepitud maksumuudatustega seotud eelnõud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes