gif Company 930x140 ee

 

Neljapäev, 27 November 2014 09:05

Viimane võimalus vältida topeltmaksustamist

Alates 01.01.2015 kaotavad kehtivuse tulumaksuseaduse üleminekusätted, mis lubavad vähendada dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel tekkivat maksukohustust enne 01.01.2000 kasumilt tasutud tulumaksu võrra.

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Rahandusministri 18.09.2014 määrus nr 32
https://www.riigiteataja.ee/akt/119092014007

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 19.09.2014, 2

Kontrollige, kas teie ettevõttel on veel selle aasta jooksul võimalik kasutada tulumaksusoodustusi, mis muutuvad järgmisest aastast kehtetuks.

Välja kuulutanud Vabariigi President 03.07.2014 otsusega nr 491
https://www.riigiteataja.ee/akt/111072014005

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 11.07.2014, 5

3. juulil 2014 avaldati Riigi Teatajas tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 muudatus, mis jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes