Vastu võetud 19.06.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017003

Jõustumise kp: 01.08.2017

Avaldamismärge: RT I, 07.07.2017, 3

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus (458 SE) muudab tulumaksuseaduses sätestatud osalusoptsioonide maksustamise reegleid, sätestab madalama tulumaksumäära 14 protsenti äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, kehtestab krediidiasutustele nn avansilise tulumaksu ning muudab sõiduauto erisoodustuse hinna arvutamise aluseid.

Riigikogus toimub 19. juunil tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.
Riigikogu lõpetas kolmapäeva hilisõhtul tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teise lugemise.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes