Maksud ja raamatupidamine

Eesti on täieõiguslik Euroopa Liidu (EL) liikmesriik juba üle kümne aasta ning enamik euroliidu institutsioone saanud selle aja jooksul ettevõtjatele juba üsna tuttavaks, kuid Euroopa ombudsmani olemasolust, ülesannetest ja pädevusest teavad veel vähesed.

Hiljuti õnnestus tööalaselt kokku puutuda huvitava võimalusega, mida seadus pakub, kuid mida praktikas kasutatakse põhjendamatult harva – töövõtja pandiõigus.

Taastuvenergia on Euroopa Liidus hetkel üks olulisemaid teemasid ning Eesti on taastuvenergia valdkonnas üpris edukas, täites endale seatud eesmärke.

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused (ÜMPT) on teenused, mida ettevõtja tavapärastes turutingimustes ehk täiendava hüvitiseta ei pakuks või ei pakuks samas ulatuses või avalikkust rahuldatavatel tingimustel.

Riigihangete seadus näeb ette ühe võimaluse, mil hankija ei pea korraldama asjade või teenuste ostmiseks riigihanget. Selleks on nn in-house erand.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes