Maksud ja raamatupidamine

Üldist majandushuvi pakkuvad teenused (ÜMPT) on teenused, mida ettevõtja tavapärastes turutingimustes ehk täiendava hüvitiseta ei pakuks või ei pakuks samas ulatuses või avalikkust rahuldatavatel tingimustel.

Riigihangete seadus näeb ette ühe võimaluse, mil hankija ei pea korraldama asjade või teenuste ostmiseks riigihanget. Selleks on nn in-house erand.

Minu meelest ei peaks eeldama, et inimesed on rumalad. Euroopa ees ja Eesti riik järgi aga arvavad, et tarbija on loll. Ta ei ole võimeline oma otsustest aru saama ja nende tagajärgede eest vastutama.

Kolmapäev, 08 Juuni 2016 12:25

Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?

Mida teha, kui vald otsustab, et teie elamist ümbritsenud avaliku kasutusega metsapark on edaspidi ühte eramaja teenindav tulundusmaa?

Minu kaheteistaastase töökogemuse vältel on alati selgelt eristatud töötaja ja juhatuse liikme õigussuhteid. Tuleneb ju ka töölepingu seadusest otsesõnu, et juriidilise isiku juhtorgani liikme kohustuste täitmiseks sõlmitavale lepingule ei kohaldata töölepingu seadust (töölepingu seaduse § 1 lg 5).

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes