TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Minu meelest ei peaks eeldama, et inimesed on rumalad. Euroopa ees ja Eesti riik järgi aga arvavad, et tarbija on loll. Ta ei ole võimeline oma otsustest aru saama ja nende tagajärgede eest vastutama.

Kolmapäev, 08 Juuni 2016 12:25

Mis on kodu, kus on kodu, kus on kodukoht?

Mida teha, kui vald otsustab, et teie elamist ümbritsenud avaliku kasutusega metsapark on edaspidi ühte eramaja teenindav tulundusmaa?

Minu kaheteistaastase töökogemuse vältel on alati selgelt eristatud töötaja ja juhatuse liikme õigussuhteid. Tuleneb ju ka töölepingu seadusest otsesõnu, et juriidilise isiku juhtorgani liikme kohustuste täitmiseks sõlmitavale lepingule ei kohaldata töölepingu seadust (töölepingu seaduse § 1 lg 5).

Kui osaühingu tegevuse üle mõju omav isik mõjutab osaühingu juhtorgani liiget osaühingu kahjuks tegutsema, mille tagajärjel tekib osaühingule kahju, siis peab mõju omav isik selle kahju hüvitama.

Teisipäev, 17 Mai 2016 13:03

Osaühingu osal võib olla mitu omanikku

Kuigi see osanike nimekirjast tavaliselt ei nähtu, võib osaühingu osa kuuluda mitmele isikule ühise omandina (varaühisus).

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes