Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse muudatuse, mis võimaldab hakata pakkuma vanemas keskeas inimestele tööturuteenuseid uudsel tulemuspõhisel viisil.

Koroonaviiruse pandeemia kahjustab tööhõivet ja tootmist üle maailma, eriti raske löögi alla satuvad aga turism ja autotööstus, leiab Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO).

2020. aasta kevadel lahvatanud kriis mõjutab paljude inimeste tööhõivet: nii mõnigi peab kriisi lõppedes uusi väljakutseid otsima ning uutel tööandjatel tuleb tähelepanu pöörata inimkapitalile. Ühiskonna jaoks tööeas inimene on väärtuslik kapital, kellesse tuleb investeerida, parandamaks üldist tootlikkust ja soodustades seeläbi majanduskasvu. Indiviidi tasandilt tähendab inimkapital võimet lüüa läbi tööturul.

Vanemahüvitise süsteem, selle muudatused ning nende mõju laste järjestikustele sündidele on teemad, mis vastseid lapsevanemaid ikka ja alati huvitavad. Seetõttu võttis kehtivad ja sel aastal jõustuvad uued vanemahüvitiste põhimõtted taas luubi alla sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Pirjo Turk.
Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaare sõnul on tööhõive töötlevas tööstuses suurenenud hoolimata tööandjate pessimistlikest ootustest.