• Hõive kasvule annab hoogu ettevõtjate arvu kasv
  • Töövõimereform suurendab töötust prognoositust vähem, sest tööjõunõudlus on tugev
  • Esimest korda rohkem kui kahekümne aasta jooksul suurenes tööealiste inimeste arv
Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel tasemel A+ ja jättis reitingu väljavaate positiivseks.
Eesti tööhõive vanusegrupis 20-64 oli mullu 78,7 protsendi juures üks Euroopa Liidu kõrgeimad; Eestist kõrgem oli see vaid kolmes liikmesriigis.

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide koostatud analüüsist selgub, et ligi viieprotsendine majanduskasv 2017. aastal on parendanud elanike elujärge ning peegeldab nii investeeringute aktiviseerumist kui ka kõrget tööhõivet.

Konkurentsivõime kavas "Eesti 2020" on kirjeldatud konkurentsivõime parandamiseks püstitatud eesmärgid 2020. aastaks. Kava kaks keskset eesmärki on Eesti majanduse tootlikkuse ja tööhõive suurendamine ning sisaldab konkurentsivõime parandamiseks vajalikke tegevusi. Kuna kava uuendatakse iga aasta aprilli lõpuks, siis andis ka kaubanduskoda sisendid kava täiendamiseks ja täpsustamiseks. Näiteks tegi koda ettepaneku enne maksumuudatuste tegemist maksukeskkonda põhjalikult analüüsida ning vähendada avaliku sektori töötajate arvu.