Kui kõigi OECD riikide vanemaealiste elanike tööhõive oleks samal tasemel Rootsiga, suurendaks see nende SKP-d kokku 2 triljoni dollari võrra, leiab PwC. Eesti on OECD riikide hulgas seenioride potentsiaali kasutamisel tööelus paremuselt märkimisväärselt kõrgel 5. kohal.

Rahandusministeeriumi teatel suurenes teises kvartalis tööhõivet sisetarbimise veetud majanduskasv ja sellest tulenev töökäte vajadus, tulevikus peaks see veelgi jätkuma töövõimereformi toel.

Eestis on aastas tööturult eemal umbes 6000 vanemat, kelle peres kasvab alla kaheksa-aastaseid lapsi. Neist 91% on naised, mis tähendab, et suuremat osa hoolduskoormusest kannavad just nemad, kirjutab sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Hanna Vseviov ministeeriumi ajaveebis.

Euroopa riikide sotsiaalküsimusi, sealhulgas pere toimetuleku näitajaid analüüsiva Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalarengu raporti kohaselt ohustab Eesti lastega peresid kõige enam vaesus ja madal tööhõive, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eesti Pank viis 2014. aastal koostöös TNS Emoriga läbi ettevõtjate palga- ja hinnakujunduse küsitluse, mille üks eesmärk oli uurida miinimumpalga tõusu majanduslikke mõjusid.