Olukorras, kus töötaja naaseb puhkusereisilt Eestisse riigist, kust saabumise järgselt kohaldub talle 10-kalendripäevane liikumisvabaduse piirang, ei tohi tööandja töötajat töökohale lubada.

Tööandja on mul lubanud kaugtööd teha. Kaugtöö asukohaks oleme kokku leppinud mu linnakorteri, kus mul on oma töönurk, millest olen ka tööandjale pildi saatnud ja mille tööandja on heaks kiitnud. Vaheajaks plaanime kogu perega maale minna, kust plaanin teha kaugtööd. Kas ma pean tööandjale teada andma, et ei tee tööd korteris vaid maakodus? 

Soovin lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasi minna. Tööandja ütles aga, et seda tööd pole enam, mida varem tegin. Ta pakkus mulle teist ametikohta, mis on peaaegu poole väiksema töötasuga. Ta andis mulle valida, kas võtan selle töökoha vastu või kirjutan omal soovil lahkumisavalduse. Kui küsisin, kas ta ei peaks mind koondama, vastas ta, et koondada nad ei saa, kuivõrd minu eelmine ametikoht on struktuuris veel kirjas ning seda ametikohta läheb neil võib-olla veel vaja. Kas mul on ikkagi õigus nõuda koondamist? 

Rohkem kui aasta väldanud koroonapandeemia on suuremal või vähemal määral puudutanud kindlasti iga ettevõtjat. Kahtlemata on riigis levinud olukord seejuures oluliselt mõjutanud ka töösuhteid – teatud sektorites on tööjõuvajadus vähenenud, teistes aga suurenenud; samuti on valdkondasid, kus tööjõuvajadus on jäänud sarnaseks varasemaga, kuid töö iseloom ja töötajalt oodatav panus on ümber kujunenud.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Regionaalhaigla jagab töötajate toimetuleku parandamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks  kriisis psühholoogilise esmaabi meeskonna nõuandeid, mida võiksid silmas pidada kõik tööandjad.