gif Company 930x140 ee

 

Uut seadusandluses
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) võltsitud andmete alusel 270 000 eurot toetust taotlenud Eesti Eine peab oktoobri lõpus toetussumma koos intressiga tasuma ning maksma ka trahvi, lisaks kannab ettevõtte juht kümnekuulist tingimisi karistust, kirjutab Eesti Päevaleht.
KPMG uuringust selgub, et lõppenud eelarveperioodil aastatel 2007-2013 kasutasid Kesk- ja Ida-Euroopas kõige paremini Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide raha Eesti, Leedu ja Läti; kolmest riigist kõige efektiivsemalt kasutas raha Eesti.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile käskkirja eelnõu, millega suunatakse aastatel 2014–2023 turisminõudluse suurendamise toetamiseks 30,5 miljonit eurot.

Riik plaanib töötada välja uue toetusprogrammi, et maapiirkonna ettevõtjad saaksid rahastust elektri- ja sideühendustega liitumiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks.

Neljapäev, 19 Veebruar 2015 13:04

Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

Statistikaameti andmetel oli 2014. aasta 1. jaanuari seisuga kogurahvastikus puudega inimesi 10,7%. Puudega inimeste arv on viimasel kümnendil kasvanud, samas mõningate toetuste ja teenuste saajate ring on üsnagi kitsas.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes