Ühiskond
Reede, 25 September 2015 14:44

Riigikogu muudab tarbijakaitse tõhusamaks

Riigikogu lõpetas 24.septembril toimunud istungil kahe eelnõu esimese lugemise.
Teisipäev, 04 August 2015 15:01

Reisiettevõtete must nimekiri sai lisa

Reisiettevõtjatel tuli 20. juuliks tarbijakaitseametile esitada aasta teise kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mis on vajalik tagatisraha vastavuse hindamiseks tarbijate ees võetud kohustustele.

Advokaadibüroo GLIMSTEDT juhtivpartneri Marko Tiimani  sõnul ei saa ekstreemse sisuga teenuste pakkuja enda vastutust seaduse järgi välistada ka juhul, kui tarbijaga on sõlmitud kirjalik leping, millega välistatakse vastutus või piiratakse seda kohustuse tahtliku rikkumise puhuks. Seesuguse teenuse alla võib Tiimani sõnul liigituda nii mänguväljak, seikluspark kui ka langevarjuhüpped.

Tiimani sõnul tuleb teema teravamalt nii tarbijate kui ka teenusepakkujate jaoks päevakorda just soojemate ilmade tulekuga, kui inimesed veedavad rohkem aega õues ning armastavad külastada erinevaid atraktsioone. „Soovitan tarbijatel kindlasti enne lepingu sõlmimist tutvuda täpse lepingu
sisuga, võimalusel süveneda rahulikult juba kodus, mitte vahetult enne teenuse tarbimist,“ rääkis Tiiman.

„Teenusepakkujatel on seevastu oluline teadvustada teenuse pakkumisega kaasnevat kohustust ja vastutust – kohtupraktika näitab, et kõik, kes pakuvad veidi ohtlikumat teenust, peavad alati arvestama, et teenuse pakkumise käigus tarbijale tekkivate vigastuste korral ei saa nad endale langevat vastutust välistada,“ lisas Tiiman.

Riigikohtu selline lähenemine on Tiimani sõnul igati mõistetav, kuna on ajendatud soovist panna ohtlikumate teenuste pakkujatele suurem vastutus ning nõuda neilt rangemat hoolsuskohustuse täitmist oma teenuse pakkumisel. Kohustus ja vastutus ei ole teenusepakkujal vaid tarbija ees, sama moodi on
tal kohustus ka tööandjana tagada oma töötajate turvalisus. Arusaadavalt on Riigikohtu lähenemine selliste juhtumite korral nõrgema poole ehk antud
juhul töötaja või tarbija kaitsele orienteeritud. 

Sealjuures ei tohi Tiimani sõnul unustada, et ka ekstreemse sisuga teenuse tarbijal ja seda teenust pakkuva ettevõtte töötajal peab säilima vastutus ja kohustus mõistlikult juhiste järgi käituda, et tagada teenuse ohutus. „Riigikohtu praktika ei tohi luua olukorda, kus tööandjad ja teenuse pakkujad ei saa ennast kaitsta inimeste hooletuse või juhendite eriamise eest, isegi kui nad omaltpoolt on teinud kõik, et sellist tagajärge ära hoida,“ lisas Tiiman.

Igaühelt on võimalik raha ära võtta. See teadmine on vähemalt sama vana kui raha ja veelgi vanem on oskus, kuidas inimeselt tema muu vara kätte saada. Miks on see nii?
Kõige üldisemalt öeldes – sest maailm kubiseb pealiskaudsusest.
Hoolikas reisija püüab maandada kõikvõimalikud riskid, mis võivad reisi sujuvust takistada. Sellegipoolest võib välismaal olles ette tulla ootamatusi, mis rikuvad reisielamuse. Murede ladusamaks lahendamiseks on Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused (ECC-võrgustik) loonud tasuta reisiäpi “ECC-Net: Travel app”, mis aitab leida probleemidele lahenduse.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes