Tallinn ei plaani lahendada 2000 lasteaiakoha puudumise probleemiTallinna linnakantselei võttis omaks sotsiaalministeeriumi kriitika mitme tuhande munitsipaallasteaiakoha puudumise osas, kuid tunnistas, et probleemile puudub ka konkreetne lahendus.

Tallinna linnavalitsus eraldab reservfondist 58 000 eurot isikliku abistamise teenuse osutamiseks.

Tallinna soovimatusest erakoole rahastada on päris palju kirjutatud. Viimasel ajal on tulnud ka ridamisi uudiseid erakoolidele positiivsetest kohtuotsustest. Siiski päris ühte moodi ei ole kohtud suutnud identseid olukordi lahendada, mis on tekitanud täiendavat segadust ja ebavajalikku lisatööd eelkõige kohtutele endile.

Tallinna linnakassasse laekus 2014. aasta viie esimese kuuga kokku 229,4 miljonit eurot ehk 45,9% aastaks planeeritud laekumistest.

Tallinna volikogu kiitis neljapäeval heaks linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2018.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes