Tallinna linnavalitsus eraldab reservfondist 58 000 eurot isikliku abistamise teenuse osutamiseks.

Tallinna soovimatusest erakoole rahastada on päris palju kirjutatud. Viimasel ajal on tulnud ka ridamisi uudiseid erakoolidele positiivsetest kohtuotsustest. Siiski päris ühte moodi ei ole kohtud suutnud identseid olukordi lahendada, mis on tekitanud täiendavat segadust ja ebavajalikku lisatööd eelkõige kohtutele endile.

Tallinna linnakassasse laekus 2014. aasta viie esimese kuuga kokku 229,4 miljonit eurot ehk 45,9% aastaks planeeritud laekumistest.

Tallinna volikogu kiitis neljapäeval heaks linna eelarvestrateegia aastateks 2015–2018.

 Kolme Balti riigi pealinnadest oli eluase jätkuvalt kõige taskukohasem Riias, esimeses kvartalis vähenes taskukohasus nii Vilniuses kui Tallinnas.