gif Company 930x140 ee

 

Tööõigus ja tööturg

2016. aastal abistas oma leibkonna liiget umbes 65 000 inimest. Üle 20 tunni nädalas ja enam tegi seda ligi 20 000 inimest. „Omastehooldajate koormus on Eestis väga suur, pakutavad koduhooldusteenused aga omavalitsuste lõikes väga erinevalt kättesaadavad. Selline olukord ei tohi kindlasti jätkuda ja seetõttu peab sotsiaalne kaitse saama riiklikuks prioriteediks,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis tõstab keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

Valitsus toetas neljapäeval ravimiseaduse täiendamise eelnõu, millga riigikogu sotsiaalkomisjon soovib kaasa aidata ravimite järjepidevale saadaolekule.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas esmaspäeval algatada töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega antakse töötajatele ja ametnikele koondamise korral õigus esitada töötukassale avaldus töötuskindlustushüvitise saamiseks.

Kolmapäev, 10 Detsember 2014 11:18

Sotsiaalkomisjon tahab tubakaseadust karmistada

Riigikogu sotsiaalkomisjon soovib tubakaseadusesse tuua e-sigareti mõiste ja seadust karmistada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes