Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et ettevõttel pole endale korteri soetamisel õigus ostult sisendkäibemaksu maha arvata, kui korter pole ostetud äritegevuseks ja seda ei saa kasutada käibemaksuga maksustatava käibe tekitamise tarbeks.

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu õiguskantsleri Ülle Madise ettepaneku anda väikebussidele sarnaselt taksoveoteenuste osutajatele õiguse sisendkäibemaks täies ulatuses maha arvata; vastava eelnõu peab nüüd algatama rahandusministeerium.

Ettevõte on omandanud 2012. a. maja ilma käibemaksuta. Remont tehti 2014. a. ning remondiarvete alusel arvati maha ka sisendkäibemaks. 2015. a kavatseb ettevõte müüa maja oma töötajale ilma käibemaksuta. Kas käibemaks on vaja remondiarveid arvestades ümber arvutada ja millised maksuriskid tehinguga tekivad? Millises käibedeklaratsiooni lahtris tuleb tehingut kajastada?

Vastab vandeadvokaat Häli Jürimäe, advokaadibüroo Aivar Pilv:

Küsimused KMS §-i 29 lõike 4 muudatuse kohta: ...teenuse saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kui mitte rohkem kui 50 protsenti, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

Kas on näiteks maksuameti või rahandusminiteeriumi poolt täpselt lahti seletatud või toodud konkreetseid näited, kuidas tuleb toimida mahaarvatava käibemaksuga, kui ettevõtte kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS §-i 32 sätestatut? Kas võime kasutada üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni või tuleb iga auto jaoks määrata konkreetne ettevõtluses kasutamise osatähtsuse määr?
Kui palju võime käibemaksu küsida tagasi, kui üldine proportsioon on näiteks 38%, 50% või siis 61%? Kas on võimalik tuua konkreetseid näiteid?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Käibemaksuseadusesse tehti järjekordne täiendus, nii et alates tänavu 1. detsembrist saab sõiduauto ja sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksu. Tõsi, Euroopa Liidu õigusega see kooskõlas pole ja selleks taotles Eesti Euroopa Nõukogult erandit. Kuid enne, kui Euroopa Nõukogu pole oma nõusolekut andnud, ei saa muudatus jõustuda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes