gif Company 930x140 ee

 

07.01.2019 Esmaspäev

Majandustegevuse toimumist tuleb tõendada

Martina Proosa, jurist.
Martina Proosa, jurist.

Juunikuu kohtulahenditest saame teada, et firma ettevõtlusega mitteseotud väljamaksed tuleb tulumaksuseaduse alusel maksustada tulumaksuga. Maksuhalduri tehtava vaatlusega võidakse aga maksukohustuslase või temaga seotud isikute õigusi oluliselt riivata, mistõttu peab vaatluse põhjendus võimaldama selle õiguspärasust kontrollida. Veel selgub, et nii rentnik kui ka üürnik peavad üldjuhul maksma üüri ka siis, kui nad kasutusse antud eset tegelikult ei kasuta.

Sisendkäibemaksu mahaarvamiseks peab olema alus

7. juunil 2018 kohtuasjas nr 3-14-50103 tehtud otsuses lahendas riigikohus lõplikult Esveko Wood OÜ (edaspidi – Esveko Wood) kaebuse maksuotsuse peale, millega vähendati Esveko Wood’i sisendkäibemaksu ja suurendati tulumaksukohustust.

Maksu- ja tolliameti (edaspidi – MTA) arvates ei olnud tehinguid, millelt käibemaksu tagastamist taotleti, tegelikult toimunud. Esiteks selgitas maksuhaldur välja, et Esveko Wood ei ol

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes