20.11.2018 Teisipäev

Kas tahad teada, miks polnud Tallinna linna kehtestatud müügimaks vastuolus käibemaksudirektiiviga? Loe värskest numbrist.

Seekordses ajakirjanumbris (nr 7, 2018) arutleb Martin Rajasalu Eesti pensionisüsteemi olemuse ja arenguvõimaluste üle, rõhutades, et pensionisüsteemi majanduslikku kasu tuleb hinnata perspektiivitundega ja mõista pensionisammaste rolli majanduse sisetarbimismootorina.
Raamatupidamisuudiste novembrinumber (nr 7, 2018)
Raamatupidamisuudiste novembrinumber (nr 7, 2018) Foto: rup.ee

Vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter annab praktilistel näidetel põhineva ülevaate sellest, mida tuleb silmas pidada veebipõhise äri tulude-kulude kajastamisel raamatupidamises.

Vandeadvokaat Jaak Siim keskendub küsimusele, milliste maksustamise seisukohast oluliste asjaoludega tuleb äriühingu või mittetulundusühingu likvideerimisel arvestada ning millised on sellisel juhul juriidilise isiku liigist sõltuvad erisused.

Juhtiv maksukonsultant Tõnis Jakob selgitab sisendkäibemaksu mahaarvamise nüansse ja probleeme, tuginedes riigikohtu lahenditele ja käibemaksuseadusele.

Christman Roos teeb kokkuvõtte sellest, mida toob endaga kaasa kevadel jõustunud ja detsembris rakenduv geobloki määrus, mille tulemusena peaks kaduma kaupade ja teenuste müügilt geoblokeering.

Jurist Liina Luht kirjutab vaidluste lahendamise võimalikkusest vahekohtutes. Luht leiab, et kahjuks on vahekohtud endiselt meie õigusaktides alareguleeritud institutsioon ja puudulik seadustik tekitab omajagu segadust.

Jurist Martina Proosa selgitab seekordses kohtulahendite ülevaates, lähtudes käibemaksu neljast põhitunnusest, miks polnud Tallinna linna kehtestatud müügimaks vastuolus käibemaksudirektiiviga, ja vaatleb maksumenetluses menetluse väliselt isikult teabe ja dokumentide nõudmise võimalusi ning uurib ka maksuvõla sundtäitmise aegumise küsimusi.

Vandeadvokaat Kristo Kallas juhendab, millest tuleks professionaalse õigusnõustaja abi otsimisel alustada ja millistest kriteeriumidest nõustaja valiku tegemisel lähtuda.

Õigusõpetuse lektor Riina Vään annab ülevaate sellest, millised võimalused on antud praegu kehtiva töölepingu seadusega töölepingu pooltele tööaja suhtes erinevalt kokku leppida, arvestades, et töölepingu seadusega reguleeritud töö- ja puhkeaja miinimumnõuded on kehtestatud eelkõige töötaja tervise kaitseks ja inimväärikuse tagamiseks.

Lugejate küsimustele vastavad seekord Mikk Tereping, Tatjana Kalin, Vadim Dontševski ja Tõnis Jakob.

Sisukord

UUDISED

  • Eestist ja mujalt    
  • Koolituskalender   

SEADUSED JA MÄÄRUSED

AKTUAALNE

  • Mõelgem pensionist perspektiivitundega. Martin Rajasalu    

RAAMATUPIDAMINE

MAKSUD

ÕIGUS

KOHTUPRAKTIKA

  • Direktiivi tõlgendusraskused. Martina Proosa   

ÄRIKESKKOND

  • Õigusabi otsingul. Kristo Kallas    

TÖÖSUHTED

  •  Tööaeg vajab täpset arvestust. Riina Vään

VIS-A-VIS

  • Lugejad küsivad – autorid vastavad

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes