Ettevõte on omandanud 2012. a. maja ilma käibemaksuta. Remont tehti 2014. a. ning remondiarvete alusel arvati maha ka sisendkäibemaks. 2015. a kavatseb ettevõte müüa maja oma töötajale ilma käibemaksuta. Kas käibemaks on vaja remondiarveid arvestades ümber arvutada ja millised maksuriskid tehinguga tekivad? Millises käibedeklaratsiooni lahtris tuleb tehingut kajastada?

Vastab vandeadvokaat Häli Jürimäe, advokaadibüroo Aivar Pilv:

Küsimused KMS §-i 29 lõike 4 muudatuse kohta: ...teenuse saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kui mitte rohkem kui 50 protsenti, võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

Kas on näiteks maksuameti või rahandusminiteeriumi poolt täpselt lahti seletatud või toodud konkreetseid näited, kuidas tuleb toimida mahaarvatava käibemaksuga, kui ettevõtte kasutab sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS §-i 32 sätestatut? Kas võime kasutada üldist sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni või tuleb iga auto jaoks määrata konkreetne ettevõtluses kasutamise osatähtsuse määr?
Kui palju võime käibemaksu küsida tagasi, kui üldine proportsioon on näiteks 38%, 50% või siis 61%? Kas on võimalik tuua konkreetseid näiteid?

Vastab Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist Ain Ulmre:

Käibemaksuseadusesse tehti järjekordne täiendus, nii et alates tänavu 1. detsembrist saab sõiduauto ja sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata ainult 50% sisendkäibemaksu. Tõsi, Euroopa Liidu õigusega see kooskõlas pole ja selleks taotles Eesti Euroopa Nõukogult erandit. Kuid enne, kui Euroopa Nõukogu pole oma nõusolekut andnud, ei saa muudatus jõustuda.

Taas valitsusse saadetud autode käibemaksu eelnõu ei rahulda endiselt huvigruppe, sest ministeerium on arvestanud vaid ühe pakutud muudatusega, kuid puudusi on seadusemuudatuses veelgi, kirjutab Äripäev.

Rahandusministeerium saatis eile taas valitsusele sõiduautode sisendkäibemaksu tagasinõudmist piirava käibemaksuseaduse eelnõu, käesoleval aastal 21 miljonit ja tuleva aastal 47 miljonit riigieelarvesse lisatulu toov muudatus peaks kehtima hakkama 1. juulist.