Tööõigus ja tööturg

Peame oluliseks, et riigihankeid puudutav seadusandlus oleks ajakohane, arvestaks valdkonna kiirete arengutega ja toetaks hangete korraldust optimaalselt, kirjutavad rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane ja rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabiosakonna nõunik Karoli Niilus ministeeriumi blogis.

Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

Möödunud aastal korraldati  kokku 10 343 riigihanget. Elektroonilised riigihanked moodustasid üle 90% hangete koguarvust, kasvades aastaga 10%. Riigihangete arv vähenes aastaga 3% ehk 300 võrra. 2016. aastal alustatud hangetest vaidlustati vaid 1,8%.

„Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-hangete korraldamises ning järgmisel aastal minnakse täielikult üle elektroonilistele riigihangetele,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Riigihangete korraldamine keskse riigihangete registri kaudu tagab, et teave korraldatavatest riigihangetest jõuab paremini ettevõtjateni üle Eesti. Hea meel on, et rahandusministeeriumi juhitud uue riigihangete registri arendus edeneb jõudsalt, luues hankijatele ja pakkujatele uuenduslikud lahendused riigihangete läbiviimiseks ning hangetel osalemiseks.“

Keskmine pakkujate arv elektroonilises menetluses on kõrgem, kui riigihangete registri väliselt elektroonilise menetluseta korraldatud riigihangetes. 2016. aastal oli keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihangetes 3,7 ja elektroonilise menetluseta riigihangetes 2,6.

„Ootame väga, et käesoleval aastal jõustuks uus riigihangete seadus,“ ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. „Uue seaduse jõustumisel väheneb hankijate töö- ja ettevõtjate halduskoormus, kuivõrd seadus loob hankijatele ja pakkujatele tänasega võrreldes paindlikumad võimalused hangete läbiviimiseks. Eesmärk on lihtsustada e-hangete menetlust ja neis osalemist.“

Hangetest 16% hinnati pakkumusi majandusliku soodsuse alusel, ülejäänud juhtudel hinnati pakkumusi madalaima hinna alusel. Hangetest 6% sisaldas ka keskkonnahoidlikke tingimusi.

Vaidlustuskomisjonile 2016. aastal esitatud 262 vaidlustusest võeti menetlusse 183 vaidlustust, millest rahuldati kolmandik. Kokku vaidlustati eelmisel aastal 186 hanget.

Kokku on veebruari alguse seisuga sõlmitud 2016. aastal alustatud hangete tulemusena 12 051 hanke- ja raamlepingut 3514 erineva pakkujaga. Lepingu sõlminud pakkujatest 13% olid suurettevõtted ja 87% olid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Tutvu 2016. aasta riigihangete lühikokkuvõttega ning vaidlustuskomisjoni kokkuvõttega riigihangete infoportaalis www.riigihanked.riik.ee. Põhjalikum riigihankemaastiku kokkuvõte valmib selle aasta suve lõpus ja avalikustatakse samuti riigihangete infoportaalis.

Sotsiaalkindlustusamet otsib hankega vähenenud töövõimega inimestele kaitstud tingimustes töö pakkujaid, hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 3,5 miljonit eurot.

Keskkonnainspektsioon kuulutas välja riigihanke Tartus Raadil ja mujal Eestis asuvatest suurtest rehvihunnikutest lahti saamiseks, kuna hunnikute omanikud ei ole suutnud neid ise ära koristada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes