Tööõigus ja tööturg

Riigikohus jättis neljapäeval jõusse rahandusministeeriumi otsuse, millega tunnistati kehtetuks maanteeameti esimene riigihange "E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimine ja ehitus".

Euroopa Parlament kiitis täna heaks kolm uut riigihangete direktiivi. Peamised muudatused puudutavad pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamist, kvalifitseerimist, hindamiskriteeriume, allhankeid ja hankelepingute muutmist.

Riigikogu võttis täna vastu riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muudatused.

Pealkirjas tõstatatud teema on ajendatud konkreetsest elulisest olukorrast, kus üks pakkujatest soovis vaidlustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas korraldatud riigisaladust sisaldava riigihanke tulemused. Hankija oli nimelt esialgu arvamusel, et hankematerjalides sisalduvast saladusest johtuvalt sellist hanget vaidlustuskomisjonis vaidlustada ei saagi. Muidugi tekkis vaidlustajal küsimus, et kas ja kuidas ta oma õigusi kaitsta saab ja mida see vaidlustuskomisjon endast õigupoolest kujutab?

Tänasel Euroopa Liidu (EL) Konkurentsivõime nõukogu istungil leppisid EL-i ministrid kokku, et pooldavad Euroopa Komisjoni ettepanekut töötada riigihangete jaoks välja ühtne e-arvete standard ja muuta riigihangete puhul e-arved kohustuslikuks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes