Oktoobris esitas teise samba maksete ajutise peatamise avalduse 9575 inimest, nende makse sambasse peatub detsembrist kuni uue aasta septembrini. Ettevõtted peavad enne seda kindlaks tegema, kas nende töötajate makse jätkub või ei.

Neljapäev, 17 September 2020 11:09

Korteriühistu raamatupidaja ja eelarve

Kas korteriühistu raamatupidajal on eelarve tegemise kohustus ja kas korteriühistu peab seda üldse tegemagi? 

Esmaspäev, 31 August 2020 08:39

Raamatupidamise aastaaruande koostamine

Raamatupidamise aastaaruande koostamise üks  eesmärk on anda asjakohane ja tõepärane ülevaade ettevõtte varadest ja kohustistest. Paraku ei ole konkreetse vara või kohustise väärtust sageli võimalik täpselt mõõta ning appi tuleb võtta raamatupidamislikud hinnangud.

Põhja-Sakala vald pöördus kuriteoteatega politseisse, kuna selgus, et nende kauaaegne raamatupidaja oli aastaid valla raha riisunud, kirjutab Sakala. 

Ettevõte omandas 25% jaguneva ettevõtte aktsiaid. Nimetatud aktsiad müüdi edasi. Kuidas kajastada raamatupidamises nii aktsiate esialgset omandamist kui ka edasimüüki?