gif Company 930x140 ee

 

Õigus
Tartu halduskohus pöördus Euroopa Kohtusse, paludes sellelt eelotsust, kas põllumajandustoetuse saamiseks kehtestatud nõuetega kaitstakse ka Eestis asuvaid kivikalmeid.
Alates 10. juulist saavad kalalaeva ja kalapüügiluba omavad kalurid taotleda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) vahendusel kokku 780 000 eurot püügivahendi parendamise toetust.
E-Piim, mis sai põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) 15 miljonit eurot toetust 89 miljoni eurose piimatööstuse rajamiseks, ootab vaidlustusperioodi lõppu ja valmistab ette seadmetehankeid, kirjutab Järva Teataja.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) laekus tänavu 2. maist kuni 16. juunini kokku 15 384 hektaripõhiste pindalatoetuste ning maaelu arengukava loomatoetuste taotlust.

Tartu halduskohus tühistas teisipäevase otsusega põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) otsuse, millega vähendati põllumajandusloomade aretustoetust ja maksti seda taotlejale vaid osaliselt; kohus tühistas PRIA otsused, kuna amet rikkus põhjendamiskohustust ja ei selgitanud taotlejatele, miks aretustoetust määrati ja maksti neile vaid osaliselt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes