860x100 kriisi paasterongad
Uut seadusandluses

Vastavalt valitsusliidu 2015–2019. aasta tegevuskava kokkuleppele tõstetakse lastega perede toimetuleku parandamiseks lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta 60 euroni kuus ning toetatakse iga kolme ja enamat last kasvatavat perekonda täiendavalt 200 euro suuruse lasterikka pere toetusega.

Sotsiaalkindlustusamet ühendab uue lähenemisega neli teenust üheks peretoetuste ja hüvitiste koondtaotluse e-teenuseks, mille keskmes on laps ja talle riigi poolt ettenähtud toetused.

Neljapäev, 04 Detsember 2014 09:44

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014002

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 04.12.2014, 2

230 nelja- ja enamalapselist peret saavad tänavu riigilt kodutoetust kokku 1,73 miljonit eurot. Kokku parandatakse elamistingimusi 1177 lapsel.

Vabariigi Presidendi 26.06.2014 otsus nr 470
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014013

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 04.07.2014, 13

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes