01.11.2019 Reede

Pensionireform toob kaasa muutused ka kolmandas sambas

Rahandusministeerium saatis kolmapäeval teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise eelnõu kooskõlastusringile, reformiga kaasnevad ka mõned muutused kolmandas sambas.
Pensionireform toob kaasa muutused ka kolmandas sambas
Pensionireform toob kaasa muutused ka kolmandas sambas Foto: SCANPIX

Esiteks ühtlustatakse eelnõuga teise ja kolmanda samba pensioniiga, mis tähendab kolmanda samba pensioniea mõningast tõusu. Kolmanda samba pensioniiga on praegu 55 aastat. Seda muudatust kohaldatakse alates 2021. aastast uutele kolmanda sambaga liitujatele, selgub eelnõu seletuskirjast.

Teiseks, ka kolmandas sambas rakendatakse edaspidi tulumaksumäärasid 10 protsenti ja 0 protsenti sarnastel tingimustel nagu teise samba puhul: kui inimene on jõudnud pensioniikka, maksustatakse väljamakse 10-protsendilise tulumaksumääraga.

Kui inimene sõlmib aga pensionieas kindlustusandjaga eluaegse pensionilepingu, siis selliseid väljamakseid tulumaksuga ei maksustata. Sama kehtib ka siis, kui inimene sõlmib kindlustusandjaga tähtajalise lepingu, mille kestvuseks on inimese vanusele vastav statistikaameti avaldatud keskmiselt elada jäänud aastate arv või ta on leppinud kokku eelnimetatud pikkusega fondipensioni.

Kolmandaks, vastavalt praegu kehtivale tulumaksuseadusele ei maksustata eluaegsete lepingute alusel tehtavaid väljamakseid tulumaksuga ning ühtlasi ei lähe nimetatud väljamaksed ka inimese maksuvaba tulu arvestusse. See jääb ka tulevikus nii. Eesmärgiga võrdsustada teise ja kolmanda samba väljamaksete maksukäsitlused, ei kaasata ka kolmanda samba väljamakseid, mis on maksustatud 10 protsendiga, inimese maksuvaba tulu arvestusse.

Reformi jõustudes muutub teise pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks – selleks tuleb esitada vastav avaldus pensionikeskusele või pangale. Teise samba sissemaksed saab peatada, jättes seni kogutud raha pensionifondi, kus seda edasi investeeritakse.

Samuti saab sissemaksed peatada nii, et ka kogutud raha võetakse pensionifondist välja. Neile, kes soovivad oma pensioniraha ise investeerida, tekib fondist lahkumisel võimalus teise samba raha isiklikule investeerimiskontole kanda.

Seni teise pensionisambasse kogutud raha makstakse kuni 10 000 euro puhul välja ühe korraga, suuremate summade osas tehakse väljamakse kolmes osas. Väljamakselt tuleb tasuda tulumaks. Raha makstakse välja ühe aasta jooksul, pensionifondi osakute vahetamise kuupäevadel.

Teisest sambast lahkunutel tekib 10 aasta möödudes võimalus sambaga uuesti liituda. Uuesti liitunutel on peale 10-aastast kogumisperioodi võimalik taas raha välja võtta ja sambast veel korra välja astuda. Sellised inimesed saavad tulevikus pensioni üksnes esimesest sambast või kui nad on liitunud, siis ka kolmandast sambast. Teise sambaga nad rohkem liituda ei saa.

1982. aastal ja varem sündinud inimesed, kes alles nüüd vabatahtlikult liituvad teise sambaga, saavad esimest korda oma kogutud raha välja võtta 10 aasta möödumisel sambaga liitumisest.

Kui inimesel on teises sambas raha, siis pensioniikka jõudes on tema otsustada, kas võtta see raha välja eluaegse või tähtajalise pensioni kujul või ühe korraga.

Valdav osa muudatustest on praeguste plaanide järgi kavandatud rakenduma 2021. aasta jaanuaris, kuid avaldusi teise sambaga liitumiseks või sealt lahkumiseks saaks muudatuste jõustumise järel hakata esitama 2020. aasta suvel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes