Esmaspäev, 17 Aprill 2017 15:15

Kuidas uurida kutsehaigestumise põhjuseid?

Meie kolleegil tuvastati kutsehaigus. Analüüsisime ettevõttes töötaja kutsehaigestumise asjaolusid ja uurisime põhjuseid. Uurimistulemuste alusel peame rakendama abinõusid, et samalaadseid kutsehaigestumisi vältida. Kardan, et meil endal pole piisavalt teadmist, kuidas seda teha. Kust võiksime saada abi ning mida peaksime peale kutsehaigestumise uurimist veel tegema?

Tööinspektsioon külastas 15 tootmisettevõtet, et kontrollida füüsilise ülekoormuse vältimiseks tehtavat ning tuvastas 51 rikkumist.

Reede, 18 Detsember 2015 15:22

Kuidas käituda kutsehaiguse korral?

Tööga seotud haigused jagunevad kutsehaigusteks ja tööst põhjustatud haigusteks. Kutsehaigus on pikaajaline tervisehäire, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad.

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisele on kehtestatud täiendav maksuvaba tulu 768 eurot aastas ehk 64 eurot kuus (tulumaksuseaduse § 23³), tuletab meelde Maksu- ja Tolliamet.
Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisele on kehtestatud täiendav maksuvaba tulu 768 eurot aastas ehk 64 eurot kuus (tulumaksuseaduse § 23³), tuletab meelde Maksu- ja Tolliamet.