05.12.2022 Esmaspäev

Töökohast alanud psüühikaprobleeme hakatakse käsitlema kutsehaigusena

Tervise- ja tööminister Peep Peterson allkirjastas määruse muudatused, millega lisandusid kutsehaiguste loetellu nii posttraumaatiline stressihäire kui ka muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid.

Peep Peterson, tervise- ja tööminister
Peep Peterson, tervise- ja tööminister Foto: valitsus.ee

„Tänapäeval puutub suur osa töötajatest kokku üha keerukamate ja suurt vaimset pingutust nõudvate töödega ning erinevate töötegemise viisidega, näiteks kaugtöö, mistõttu on järjest olulisem pöörata tähelepanu füüsiliste ohtude kõrval ka vaimse tervise hoidmisele ka töökeskkonnas,“ vahendas sotsiaalministeerium Petersoni sõnu. 

Määruse muudatusega on võimalik lugeda psühhosotsiaalsetest ohuteguritest põhjustatud haigused kutsehaigusteks ja sellega tekib ka töötajal võimalus nõuda tööandjalt hüvitist, kui tekkinud terviseprobleem on põhjustatud töökeskkonnas esinevast, kuid maandamata psühhosotsiaalsest ohutegurist.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi. Maandamata töökeskkonna ohutegurid võivad töötajatel põhjustada tööga seotud haigestumisi, sh kutsehaigestumisi.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255