gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Tunnistada põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohtute seaduse § 132.7 lõige 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 punkti 2 alusel kohtute seaduse § 82 kehtetuks tunnistamine osas, milles need ei võimalda alates 1. juulist 2013 ümber arvutada seniseid kohtunike vanaduspensione lähtuvalt 1. juulil 2013 jõustunud Riigikohtu liikme, ringkonnakohtu kohtuniku ning maa- ja halduskohtuniku ametipalgast

Vastu võetud 05.08.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/112082014010

Jõustumise kp: 05.08.2014
Avaldamismärge: RT I, 12.08.2014, 10Kohtute seaduse § 132.7 lõike 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 punkti 2 alusel kohtute seaduse § 82 kehtetuks tunnistamise osaline põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks tunnistamine

Riigikohtu üldkogus vastu võetud 26.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072014034

Jõustumise kp: 26.06.2014
Avaldamismärge: RT I, 04.07.2014, 34

Alates 1. juulist on võimalik tutvuda ka kohtu või prokuratuuri poolt määratud nõuetega ja oma kohtuasjade riigilõivudega e-maksuameti/e-tolli kaudu, mis on viimaseks sammuks 2012. aastal alustatud mitme riigiasutuse nõuete koondamisel Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registri andmebaasi.

Neljapäev, 12 Juuni 2014 13:08

Kohtukulude väljamõistmine muutub kiiremaks

2015.a 1. jaanuaril jõustuva seadusemuudatuse kohaselt peaksid kohtud igas kohtuastmes kohe kohtuotsusega kindlaks määrama ka rahasumma, mille kaotaja peab võitjale kohtukuludena hüvitama.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes