TRK 1140x140 ee gif
Majandus ja äri

Tööinspektsiooni kontrollis sihtkontrolli käigus 22 finantsasutust. Seejuures tehti 47 suulist märkust ja vaid ühel juhul ettekirjutus.

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul on pärast eelmist finantskriisi püütud finantssektorit enneolematus mahus reguleerida, kuid see võib tähendada ohtu ülereguleerimisele ja konkurentsivõime vähenemisele.

Finantssektori klastri Finance Estonia hinnangul peaks Eesti loobuma finantstehingute maksust ning säärase seisukoha esitama ka Euroopa Komisjonile.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal kasvas kohustuslike pensionifondide varade maht 221 miljonit euro ehk 12% võrra, ulatudes juuni lõpuks 1,992 miljardi euroni.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes