Esmaspäev, 13 Jaanuar 2014 14:20

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal

FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.

Rahandusministeerium ei toeta sotsiaaldemokraatide tulumaksu- ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise eelnõud, millega oleks võrdsustatud füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) olukord haigushüvitiste osas palgatöötajaga, sest ministeeriumi hinnangul on FIE-d ja nende lepingupartnerid võrdsetel alustel.