Kolmapäev, 14 Jaanuar 2015 15:09

FIE maksukalender 2015

Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2015. aastal.

Õiguskantsler võttis Maksumaksjate liidu avalduse põhjal menetlusse füüsilisest isikust ettevõtja makstud maksusummade avalikustamise õiguspärasuse küsimuse ja saatis sellekohase teabenõude rahandusministeeriumile.

Varem laekus minu n-ö haltuura eest makstav tasu minu FIE-st  abikaasa arvele, kuid nüüd öeldi, et töötamise registri jõustumisega ei saa see enam nii jätkuda. Kuidas mõjutab töötamise registri jõustumine selles tööandjat?

Vastab Epp Lumiste, advokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv:

Eesti Maksumaksjate Liit on pöördunud õiguskantsleri poole, et tuvastada, kas füüsilisest isikust ettevõtjate maksude avaldamine on põhiseadusega kooskõlas.

Vastu võetud 19.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014051

Jõustumise kp: 01.07.2014
Avaldamismärge: RT I, 28.06.2014, 51