Vastu võetud 19.06.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014051

Jõustumise kp: 01.07.2014
Avaldamismärge: RT I, 28.06.2014, 51

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et teisipäeval, 1. juulil on füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg. Eelmise aasta tuludeklaratsioonide põhjal tuleb 12 781 maksumaksjal tulumaksu juurde tasuda kokku 5,8 miljonit eurot.

Valitsus toetab Euroopa Komisjoni soovituse eesmärki tõhustada rahalistes raskustes olevate elujõuliste ettevõtete ümberkorraldamist ning anda uus võimalus ausatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kelle äritegevus on korra ebaõnnestunud, edendades seega ettevõtlust, investeerimist ja tööhõivet ning aidates vähendada takistusi, mis segavad siseturu tõrgeteta toimimist.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg füüsilisest isikust ettevõtjatele on esmaspäeval, 31. märtsil. Tänahommikuse seisuga on oma 2013. aasta tuludeklaratsiooni esitanud 19 001 FIEt, amet ootab deklaratsioone kokku 35 000 FIElt. Mullu deklareeris oma ettevõtluse tulud 34 317 FIEt.

Esmaspäev, 13 Jaanuar 2014 14:34

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014

FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.

FIE