14.01.2015 Kolmapäev

FIE maksukalender 2015

FIE maksukalender 2015
FIE maksukalender 2015 Foto: Reuters
NB! KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE FIE-dele
16. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. MÄRTS Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
15. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*
1. OKTOOBER FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

 

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI … Tähtpäev
FIE on tööandjaks teisele füüsilisele isikule
  • Sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine Maksu- ja Tolliameti pangakontole.
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustus-maksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine.
Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM 1 või TM 1) väljastamine isiku nõudmisel 1. veebruar**
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine 10. aprill***
Tõend töötaja eest täiendava kogumispensioni
kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi
osakute soetamiseks makstud summade kohta
(vorm TPS) väljastamine isiku nõudmisel
1. detsember
… FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)

Maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev 
… FIE on biokütuse loa omanik Biokütuse aruande esitamine (andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta) 1. märts
… FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on kassapõhine käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni lisa (vormi KMD INF1) Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine 15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
… FIE on maaomanik Maamaksu tasumine 31. märts****
  1. oktoober


Märkused:

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.
* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

  • ettevõtluse esimesel aastal;
  • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 eurot ;
  • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.
*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.
**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).

Maksudeklaratsioonide esitamine

Maksudeklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu. Kuni viie väljamakse saaja korral võib maksudeklaratsiooni esitada ka pabervormil lähimasse maksu- ja tollibüroosse. Paberil maksudeklaratsioonide vormid on kättesaadavad MTA piirkondlikes maksu- ja tollikeskustes. Deklaratsioonid on leitavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee üldinfo rubriigist „Vormid", kust neid on võimalik vajadusel välja printida.

Maksude tasumine

Pangakontod

Riiklikud maksud ja maksed tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontodele. Pangakontode numbrid leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis (www.emta.ee > Pangakontod ja viitenumbrid > Kontonumbrid riiklike maksude ja maksete kontonumbrid).

Viitenumber

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevalt rahaliste kohustuste tasumiseks oma personaalne viitenumber.

Oma viitenumbri saate teada maksu- ja tollikeskustest või Maksu- ja Tolliameti kodulehelt Internetis (www.emta.ee > Pangakontod ja viitenumbrid > Personaalse viitenumbri otsing).

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!