Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ühiskond
Eesti Tööandjate Keskliidu kvartaalsest tööjõupuuduse mõõdikust ilmneb, et tööjõuturul on endiselt puudus inimestest.
SA Innove on koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga loonud ilma eelneva töökogemuseta noortele soodsa võimaluse õppida töökohapõhises õppes.
Eesti Töötukassa nõukogu esimees ja Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar ütles oma vastuses vähenenud töövõimega inimeste esindusühingute pöördumisele, et pensionäride ja puuetega inimeste suurem kaasamine tööturule ei lahenda tööjõupuuduse probleemi.
Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit sõlmisid õiguskantsleri ettepanekul kollektiivlepingute laiendamise hea tava kokkuleppe, milles määratakse poolte esinduslikkuse kriteeriumid ning protseduurilised küsimused.
Eesti Tööandjate Keskliit soovib energiamahukate tootmisettevõtete elektriaktsiisimäära vähendamise eelnõus vastavuskriteeriumite langetamist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes