TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Justiitsministeeriumi tellimusel on valminud dokument, mis sisaldab sadu ettepanekuid äriseadustiku muutmiseks. Muudatuste loetelus on näiteks sunddividendide seadustamine, koosolekute kvooruminõude kaotamine, osade müümise vorminõuete leevendamine ning osaühingu miinimumkapitali nõude kaotamine. Anna teada, mida arvad äriseadustiku plaanitavatest muudatustest.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse õiguskomisjoni 24.oktoobril algatatud äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).
Kolmapäev, 13 Märts 2019 09:40

Dividendi maksustamise muudatused 2019

Alates 1. jaanuarist 2019 saab rakendada tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) § 501, mis käsitleb tulumaksu regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt, mille puhul maksumäär on 14/86 ja mitte 20/80.

Äriseadustiku kohaselt peab äriühingu juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

Teisipäev, 12 Veebruar 2019 11:43

Äriseadustiku muudatused hõlbustavad asjaajamist

Kontaktandmete äriregistrisse kandmine nüüdsest riigilõivuta!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes