31.01.2023 Teisipäev

Olulised veebruarist jõustuvad seadusemuudatused

Lähiajal jõustuvad järgmised olulised seadusemuudatused.

Juba homme jõustub mitu kaalukat seadusemuudatust.
Juba homme jõustub mitu kaalukat seadusemuudatust. Foto: unsplash

1. veebruaril jõustuvad seadusemuudatused, mis reguleerivad äriühingute piiriülest liikumist. Seni on võimalik olnud äriühingute piiriülene ühinemine, kuid nüüd lisatakse seadusesse uute võimalustena ka piiriülene jagunemine ja piiriülene ümberkujundamine. See avardab äriühingu tegutsemise võimalusi Euroopa Liidu ühtsel siseturul. Lisaks soodustab see majanduskasvu ja konkurentsi.

Samal ajal muutub rangemaks kontroll piiriülese liikumise tingimuste üle. Näiteks ei ole see võimalik, kui äriühingu suhtes on algatatud saneerimis- või pankrotimenetlus või kriminaalmenetlus. Lisaks täieneb registripidaja kontrollikohustus piiriülese liikumise tõendi väljaandmisel.

Veebruarist jõustuvad uus äriregistri seadus ja äriseadustiku muudatused, mille eesmärk on parandada majandusaasta aruannete esitamise distsipliini ja luua ettevõtjatele e-äriregistrisse uued võimalused. Õigeaegselt esitatud majandusaasta aruanded võimaldavad hinnata ettevõtte elujõulisust nii partneritel kui ka võlausaldajatel,  mis on oluline ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse tagamiseks. Seadus annab registripidajale uued vahendid aruandlusdistsipliini parandamiseks. Samuti kaotatakse osaühingu asutamisel miinimumkapitali nõue, mis ühelt poolt suunab senisest enam läbi mõtlema loodava ettevõtte äriplaani, samas annab turuosalistele osaühingu kohta olulist infot.

Veebruarist jõustuvad korteriomandeid ja korteriühistuid puudutavad seadusemuudatused. Korteriühistutes tekkinud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks antakse kohalikele omavalitsustele õigus luua vastav lepitusorgan. Muudatused loovad omavalitsustele võimaluse korteriühistutes erinevate inimeste vahel tekkinud vaidlusi kohtuväliselt lahendada, mis on inimeste jaoks palju kiirem ja odavam. Rangemaks muutuvad korteriomandite loomise ja jagamise tingimused, hüpoteegi muutmine aga lihtsamaks ja odavamaks. Muudatustega soodustatakse seda, et korteriühistu kasutaks majandamiskulude sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetlust, mis on tavalisest kohtumenetlusest kiirem ja odavam.

„Mitmed eelnõud on veel riigikogu menetluses, kuid loodetavasti saavad peagi vastu võetud ja jõustuvad 2023. aasta jooksul. Näiteks on kohtutes kavas haldus- ja tsiviilasjades minna üle digitoimikule, mis asendaks seniseid paberikuhjasid kohtuniku töölaual. Samuti on kavas võtta kasutusele digilahendused kohtuekspertiisi ja patendimenetluse puhul, aga ka vanglates tulevad kasutusele digivõimalused. Riigikogu menetluses on praegu ka eelnõu, mis soodustab ilma inimese osaluseta ehk automatiseeritud haldusmenetluse läbiviimist,“ ütles minister Lea Danilson-Järg. 

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255