Koroonaviiruse (COVID-19) puhang ja sellest tulenevalt kehtestatud eriolukord mõjutab valdava osa Eesti ettevõtete tegevust ja majandusnäitajaid. Seetõttu soovib Raamatupidamise Toimkond raamatupidamise aastaaruannete koostajate tähelepanu pöörata sellele, kuidas nimetatud mõjusid peaks aruannete koostamisel arvestama kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Esmaspäev, 15 Juuni 2020 11:43

Levinud vead aastaaruande koostamisel

Aastaaruannete esitamiseni on jäänud veel aega. Vaatame üle, millised on tavalised vead aruannete koostamisel ja vormistamisel.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 11 Mai 2020 08:19

Levinud vead aastaaruande koostamisel

Aastaaruannete esitamiseni on jäänud veel aega. Vaatame üle, millised on tavalised vead aruannete koostamisel.

RTJ 1 “Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” punktis 36 on sätestatud, et aruande koostamisel peab juhtkond hindama ettevõtte jätkusuutlikust vähemalt 12-kuulises perspektiivis, alates aruandekuupäevast. Juhul kui tegevuse jätkuvuses esineb ebakindlus, tuleb seda põhjustavad asjaolud aruande lisades avalikustada.

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, kuidas peaks arvestama koroonaviiruse ja eriolukorra mõjusid raamatupidamise aastaaruande koostamisel.