Neljapäev, 03 Detsember 2020 13:24

12 tähelepanekut audiitoritelt aastaaruannete kohta

Audiitorite peamine ülesanne on kontrollida majandusaasta aruande vastavust rakendatavale aruandlusstandardile, milleks enamasti on Eesti finantsaruandluse standard (EFS). Korrektne teadmine ja õigel ajal planeeritud tegevused tagavad kindluse, et audiitorkontrollist kujuneb meeldiv koostöö ja et audiitorkontrolli käigus ei ilmne aruandluses olulisi puudusi.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 22 Oktoober 2020 12:24

Aastaaruande esitamise tähtaja mõjud

2020. aasta märtsikuus võeti vastu seaduste muudatus, mis võimaldab esitada ettevõtte raamatupidamise aastaaruande tavapärasest ühekordselt hiljem ehk 31. oktoobriks 2020.

Tähtsamateks teemadeks 2019. ja 2020. aastaaruannete kohta, mis on kerkinud seoses viiruse puhanguga ja majanduslangusega  ja millega aastaaruannete koostajad kipuvad hätta jääma, on bilansijärgsete sündmuste mõju hindamine ja kirjeldus, ettevõtte tegevuse jätkuvuse hindamine ja avalikustamine ning erinevatel bilansikirjetel kajastatud vara võimalikud väärtuse langused.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 31 August 2020 08:39

Raamatupidamise aastaaruande koostamine

Raamatupidamise aastaaruande koostamise üks  eesmärk on anda asjakohane ja tõepärane ülevaade ettevõtte varadest ja kohustistest. Paraku ei ole konkreetse vara või kohustise väärtust sageli võimalik täpselt mõõta ning appi tuleb võtta raamatupidamislikud hinnangud.

Koroonaviiruse (COVID-19) puhang ja sellest tulenevalt kehtestatud eriolukord mõjutab valdava osa Eesti ettevõtete tegevust ja majandusnäitajaid. Seetõttu soovib Raamatupidamise Toimkond raamatupidamise aastaaruannete koostajate tähelepanu pöörata sellele, kuidas nimetatud mõjusid peaks aruannete koostamisel arvestama kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.